Välj en sida

Nya böcker

Industriminnesföreningens flitiga styrelsemedlemmar har släppt ut två böcker. Båda borde vara av mycket stort intresse för föreningens medlemmar och alla andra som intresserar sig för traktens industrihistoria.

Björn Lööv och Svante Brinkhagen, som båda har ett långt yrkesliv på S:t Eriks bakom sig har sammanställt historien om detta företag. Kersti Kollberg och fotograf Björn Ullhagen har under lång tid följt arbetet på Alunda gjuteri. Deras bok innehåller ett rikt urval bilder över gjuteriets verksamhet.

[

St Erik bok

År 1988 fyllde S:t Eriks 100 år, en aktingsvärd ålder för ett upsaliensiskt industriföretag. Detta firades bl a genom utgivande av en jubileums­bok, som speglade bolagets historia från kakel, lervaror och keramik till senare tiders betong­produkter.

Upplagan för denna utgivning är sedan fler år slut och ett visst tryck på nyutgivning finns. Samtidigt har ytterligare ett kvarts sekel pas­serat, vilket även det för bolaget varit synner­ligen innehållsrikt och motiverar att beskrivas också.

Denna bok kombinerar således en nyutgåva i bearbetat skick, samt en fortsättning på histo­rien av S:t Eriks.

Upphovsmän till boken är Björn Lööv och Svan­te Brinkhagen, vilka båda ägnat stor del av si­na yrkesverksamma liv åt S:t Eriks

Alunda bok

Alunda Järngjuteri kännetecknas av ett urgammalt hantverk där ögats och handens skicklighet och precision betyder allt. Gjuteriet byggdes efter andra världskriget, då efterfrågan på gjutjärnsprodukter var stor. I en oansenlig fabriksbyggnad skapas historia. Med gammal­dags metoder och verktyg gjuts urnor, krukor och parkutsmyckningar som passar in i de gamla bruksparkerna och slotten.

Författaren Kersti Kollberg och fotografen Björn Ullhagen skildrar ett uråldrigt hantverk och ett stycke levande företagshistoria där man i stället för att vidareutveckla och automatisera tillverkningen stannat upp.

Boken om Alunda järngjuteri är den andra delen i en serie böcker om gamla industrier och företag. Den första i serien är Oljeön- Ett industriminne i Engelsberg som utkom 2011.

H W Söderman spelade en mycket viktig roll i Uppsalas industrialisering under 1800-talet. Hans levnadshistoria har nu äntligen fått en utförlig beskrivning genom Claes Melins nya bok. Så här lyder baksidestexten:

Brännvin finns naturligtvis inte i sinnevärlden hos den fattige trettonåringen Henrik Söderman, när han vandrar in i Uppsala en novemberkväll 1842.                            

Tvingad att försörja sig själv har han lämnat sitt gudfruktiga föräldrahem i norra Uppland. Sextio senare hyllas den framgångsrike företagaren grosshandlaren H W Söderman med en pompös begravning i domkyrkan där ärkebiskopen officierar.

Men brännvinsspengar möjliggör vägen dit och hans levnadsbana spinner över rederier, bryggeri, kvarnverksamhet, sprithandel, brännvinstillverkning och fastigheter. De ger honom också rejäla baksmällar och karriären blir som en berg- och dalbana. Han kämpar för sina idéer, han strider mot myndigheter och han  kapitulerar aldrig om det så är vänner och kolleger som sviker.

Med hans nyligen hittade privata arkiv som huvudkälla har Claes Melin, med glimten i ögat, levandegjort denne okuvlige men säregne entreprenör och samtidigt skapat en epokskildring från en tid som inte ligger så långt bort men, med sina ibland nästan Vilda Västerinslag, ändå tycks så fjärran. En grundsten till industristaden Uppsala, värd att bevaras.

Melin 001

De tre böckerna, liksom naturligtvis Roland Agius bok Industriepoken i Uppsala, finns att köpa i Industriminnesföreningens museum på Salagatan.

Industriepoken i Uppsala_omslag planoliten]

Industriminnesföreningen har gett ut en bok som speglar den snart helt svunna industriepoken i Uppsala

På 232 fakta- och bildspäckade sidor berättar Roland Agius om stadens industrier allt från starten i slutet av 1200-talet och storhetstiden från ca 1860 till ca 1970. Det handlar om ett helt unikt aktstycke, vilket till sin omfattning är i det närmaste heltäckande, samt ger en inblick i de under tidsepoken vid var tid rådande förhållandena för såväl företagare som anställda.

Boken är elegant utformad i ”kaffebordsformat” och kan förutom för kunskapsinhämtande även med fördel nyttjas som presentbok.

Boken försäljs kontant eller via swishbetalning under muséets ordinarie öppettider. Boken kan köpas genom insättning av 300kr + porto 89kr = 389kr genom insättning på plusgiro 10 98 43-3. Boken kommer då hemsänd till köparens adress. Medlemmar i Uppsala Industriminnesförening får 50 kr rabatt, dvs de får boken för 250 kr + eventuellt porto.