Välj en sida

Grupp- och skolbesök samt hyra av lokalen

Vi tar mycket gärna emot besök av skolklasser och andra grupper mot en mindre kostnad.  Vi ställer gärna upp med visning av museet och kan ordna föredrag.  Föreningens lokal, som är väl försedd med teknisk utrustning, kan även hyras av andra organisationer och sammanslutningar.

Vänd dej till föreningens vice ordförande, Owe Hedin  (oweochstina@gmail.com, telefon 070 521 32 06) för närmare upplysningar och för bokning .  

Priser (gäller fr o m 1 januari 2023):

  • Gruppbesök med föredrag och visning      1500 kr
  • (för mindre grupper, dvs färre än 15:  100 kr/person)
  • Föredrag på annan plats i Uppsala              1500 kr
  • Fika                                                                        50 kr/person
  • Hyra förmiddag eller eftermiddag               1000 kr
  • Hyra kvällstid                                                      2000 kr