Välj en sida

Svenska Racketfabriken

Klubbur, racketar och långfärdsskridskor

I Uppsala fanns det för några decennier flera företag som tillverkade sportartiklar. Ett av dem var J W Nilssons Vagns- och Karosserifabrik som var den dominerande svenska tillverkaren av bandyklubbor. En annan tillverkare var Forssell och Lindkvist Karosseri och Sportartikelfabrik som vid sidan av sin karosserier och tillverkade långfärdsskridskor och olika klubbor. Klicka för att läsa om dessa.

Ett tredje företag beskrivs här nedan. Det var först känt som Svenska Racketfabriken för att så småningom byta namn till Upsala Sportartikelfabrik.  Ibland kallades det också Upsala Racketfabrik. Föga överraskande var huvudprodukten tennisracketar, men man producerade också flera andra slags klubbor – bandy, ishockey, badminton, squash…

Gemensamt för de tre företagen är de som drivit fram tillverkningen har varit aktiva elitidrottsmän. Detta gäller såväl Georg Ekström, Sven Nilsson som Folke Forssell. (Kanske också Yngve Lindkvist?)

Utöver dessa tre företag, som väl närmast får kategoriseras som specialiserade snickerier, fanns ett fjärde, nämligen Löfquists sportskofabrik.

Svenska racketfabriken

Den som år 1927 startade fabriken hette Gunnar Ekström. Han var född i Uppsala och en duktig tennisspelare, flera gånger distriktsmästare. Efter studentexamen började han läsa juridik, men hoppade efter några år av studierna och slog sig på tillverkning av sportredskap. Han blev ensam ägare av racketfabriken.

När företaget i slutet av 1940-talet lades ner anställdes han av försvaret i Vaxholm på en militär arvodesbefattning som han lämnade med kaptens titel i samband med pensioneringen.

Fabriken låg i kvarteret Rosenborg, in på gården i hörnet av Övre Slottsgatan och det som då var Järnbrogatan och idag (tyvärr) heter S:t Olofsgatan. Tillverkningen omfattade tennisracketar och racketramar samt bandyklubbor.

I Wendels bok Beskrivning över Uppsala från 1936 finns en artikel om racketfabriken som illustreras av följande bilder av Sagerholm. Bilderna finns idag i Upplandsmuseets samlingar.

In på gården i kvarteret Rosenborg.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Racketfabriken-AS00560-1024x689.jpg

Verkstaden

 

S.t Olofsgatan 8.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är racketfabriken-AS00106-1024x692.jpg

Verkstaden

 

Svenska Racketfabrikens monter på Uppsala Fabriks- och Hantverksförenings utställning år 1934. Foto P Sandberg. UM

Kring 1940 övertog racketfabriken lokalerna på Vretgränd 22 från Nylunds pianofabrik i samband med att Nylunds flyttade hela sin verksamhet till Alsikegatan.

Vretgränd 22 Foto Sagerholm. UM

Vretgränd 22 Foto Sagerholm. UM

Vejbystrands tennisklubb visar en imponerande samling tennisracketar. Däribland finns några av Uppsala Racketfabriks tillverkning:

Comet från 1935

Corona från 1945

 

Aristokrat från 1945

Nu tillverkades även ishockeyklubbor och golfklubbor. Antalet anställda ökade successivt och i mitten av 1940-talet redovisade man 18 anställda industriarbetare.

År 1945 övertog grossistfirman AB Arvid Forsberg & Co i Stockholm verksamheten. Redan tidigare hade försäljningen skett genom Forsbergs. I samband med ägarbytet bytte firman namn till Upsala Sportartikelfabrik. Verkställande direktör blev Gösta Forsberg.

Ett par annonser från företagets sista tid samt en bild på Arvid Forsbergs monter under den stora Gävleutställningen 1946:

DN mars 1949

DN januari 1951

Verksamheten tycks ha upphört någon gång i början av 1950-talet.

I den bok som nämns ovan skriver Wendel följande om racketfabriken:

Detta företag grundades år 1927 av dess nuvarande ägare disponent G. Ekström. Denna firma är landets första och hittills enda specialfabrik för tillverkning av racket och racketramar. Dessutom tillverkas bandyklubbor och tillbehör för tennis- och bandyspel.

Glädjande nog har firmans fabrikation slagit mycket väl ut. I starkt med­vetande om att svenskt arbete skall utmärka sig för kvalitet vad material och arbete beträffar har företaget ägnat den sorgfälligaste noggrannhet i urvalet av trävirke och tennissträngar, den största omsorg åt träets be­handling och urtorkning samt lagt synnerlig vikt vid, att strängning och av­vägning sker på för varje kvalitet ändamålsenligaste sätt. På grund av dessa noggranna metoder och med hjälp av en intresserad och yrkesskicklig ar­betarstab ha firman i vid olika tillfällen utvidgade fabrikslokaler kunnat möta en alltmer stegrad efterfrågan på sina fabrikat.

Firmans tillverk­ningar står på fullt samma nivå som de bästa utländska och därtill kommer att priserna i många fall kan ställa sig avsevärt förmånligare.

Firmans mest kända racketmärken äro: S. R. F. Extra, Primoris, Corona, Vici, Ideal, Comet, m. fl. och bandyklubbor: Exelcior, Uppsala­klubban, Sportklubban m. fl.

Försäljning äger rum över hela landet samt export till de övriga skandi­naviska länderna.

THbg