Välj en sida

GAHNS. Bilder 1930-68

Vi kan här visa några bilder från perioden 1930-1968 ur Industriminnesföreningens samlingar. De är tagna av ett antal olika fotografer, många tyvärr okända.