Välj en sida

Uppsala över gården

Gunnar Sundgrens bilder

KLICKA PÅ BILDERNA

Hovfotograf Gunnar Sundgren var inte bara en skicklig och framgångsrik fotograf med kunder bland samhällets framgångsrika. År 1949 väckte han stort uppseende i Uppsala och på andra håll med sitt fotografiska reportage Uppsala över gården. Med sina bilder från Dragarbrunn, Svartbäcken och Kungsängen lyfte han fram bostadsförhållandena för en stor del av Uppsala arbetarbefolkning. Ruckel, inget rinnande vatten, torrdass på gården.

Han bildsvit blev mycket uppmärksammad, den ledde till en intensiv diskussion och skapade opinion. Sundgren talade och visade sina bilder vid ett fyrtiotal tillfällen för utsålda hus. Första gången var i oktober 1949 i Arbetarinstitutets regi.

I den då mycket spridda bildtidningen SE publicerade han januari 1950 ett bildreportage, där man  bl a fick se nedanstående bild i helsidesformat. Bildtexten är Sundgrens egen. Klicka här för att läsa reportaget.

ÖVER DEN ÖPPNA STINKANDE SOPTUNNAN HÄNGER BABYTVÄTTEN PÅ TORK. MAN BEHÖVER INTE AVLÄGSNA SEJ LÅNG FRÅN LÄRDOMSSTADEN CENTRUM FÖR ATT FINNA TALANDE INTERIÖRER AV DEN HÄR TYPEN. LUFTA!

ÖVER DEN ÖPPNA STINKANDE SOPTUNNAN HÄNGER BABYTVÄTTEN PÅ TORK. MAN BEHÖVER INTE AVLÄGSNA SEJ LÅNGT FRÅN LÄRDOMSSTADENS CENTRUM FÖR ATT FINNA TALANDE INTERIÖRER AV DEN HÄR TYPEN. LUFTA!

Ytterligare en bild från SE-reportaget med Sundgrens egen bildtext:

ÄNNU EN TJUVTITT IN I DRAGARBRUNNSGATANS MÖRKA VRÅR.SÅ HÄR FÅR FOLK FORTFARANDE BO NÄR HYGIENENS ÅRHUNDRADE NÅTT MIDDAGSHÖJDEN

ÄNNU EN TJUVTITT IN I DRAGARBRUNNSGATANS MÖRKA VRÅR. SÅ HÄR FÅR FOLK FORTFARANDE BO NÄR HYGIENENS ÅRHUNDRADE NÅTT MIDDAGSHÖJDEN

Upplandsmuseet har idag ett stort antal av Sundgrens bilder. Här nedan visas ett urval av de 150-200 bilder som hovfotografen visade när han talade om  Uppsala över gården. Mer om detta projekt och om Gunnar Sundgren finns att läsa i Lars  Lamberts vackra och intressanta  bok: Uppsala på hovfotografens tid.

KLICKA PÅ BILDERNA!

För många av bilderna har det inte varit möjligt att ange var de är tagna. Det vore roligt om någon skulle kunna upplysa oss om detta för några av dem, t ex på kommentarsfältet nedan. Och till sist, tre bilder av Anders Dahlgren från 1908, en av Claes Claesson och två av Manne Lind från mitten av 60-talet.

I sin bok Sekelskiftets Uppsala i Dahlgrens bilder (Natur och Kultur 1977) förser O Ehn och G Elfström bilden från Kålsängsgränd 9 med följande bildtext:

Gårdsinteriör från Kålsängsgränd 9 i kvarteret Gunnar. Under 1850- och 60-talen växte antalet invånare i staden i mycket rask takt. Framför allt var det arbetare som strömmade in från landet. Men det var ont om bostäder för dessa. Bolag bildades därför för beredande av särskilda bostäder åt arbetarklassen, och flera fastighetsägare lät uppför enkla flerfamiljshus för uthyrning till arbetarfamiljer. Dessa hyreshus kom i många fall att ligga vid Dragarbrunnsgatan, särskilt inom det s k Nedre Dragarbrunn söder om Vaksalagatan. Gården i kvarteret Gunnar, som byggdes upp 1862, var en av de mest utpräglade bostadsgårdarna för arbetare, där barnrika familjer trängdes i små lägenheter. Tvåvåningslängan till höger rymde 17 lägenheter om vardera ett eller två rum och kök. I uthusen till vänster disponerade varje familj sin bod. Här fanns vidare en brygg- och bagarstuga samt fem hemlighus och sju svinhus för de 17 familjerna att samsas om.