Välj en sida

Träindustrin i Uppsala

Även i Uppsala fanns naturligtvis ett antal små och litet större snickerier. Det var ändå inte någon stor industrigren. Den samlade sysselsättningen kom aldrig att överstiga ett par hundra personer. Räknar man in det som låg inom dagens Uppsalagränser, den möbelindustri som fanns i Storvreta, så får trävaruindustrin dock långt större tyngd

Ett av de få litet större företagen inom trävarubranschen var Upsala Möblerings AB. Andra företag var Uppsala Industrifabrik, karossfabrikerna (J W Nilssons, ”Kaross-Nisse” samt Forssell och Lindkvist), Uppsala Lådfabrik och Trävaruaffär (”Lådpelle”), Svenska Racketfabriken, Kallenbergs  m fl. Med litet ansträngning skulle man kanske också kunna räkna in Ånstrands orgelfabrik och Nylunds Pianofabrik bland trävaruföretagen.

Flera av dessa snickerier och möbeltillverkare låg i det industri- och hantverksområde som utgjordes av kvarteret Blanka samt av kvarteren Edda och Blenda, dvs mellan Eddagatan och Svartbäcksgatan och kring den numera försvunna Fabriksgatan. Idag finns få spår av industriell verksamhet i detta område. Egentligen är det endast Appelbergs gamla tryckerifastighet på Eddagatan 12 som tydligt påminner om det industriella förflutna. Att den av Gunnar Leche ritade grannfastigheten  är en gammal fabriksbyggnad är långt mindre uppenbart. Alla andra spår har försvunnit.

Tunnbindarmästare Fritz Jonsson i sin verkstad i Kv Svalan år 1958. Fotograf okänd. UM

Svenska Racketfabriken. Foto Sagerholm. UM