Välj en sida

Uppsala Separator

Mellan åren 1904 och 1945 tillverkades det separatorer i Uppsala. Företaget hette Upsala Separator AB och hade sina lokaler på Skolgatan 20 mitt emot det som idag är Hotell Linné. Byggnaden kallades Arken eller Gamla Arken och hade från 1884 fram till 1893 används som gudstjänstlokal av Frälsningsarmén.

Upsala Separator hade sina rötter i företaget A. -B. Bernh. Öberg & Co som grundades 1897 och som då främst tillverkade velocipeder. Kring år 1900 hade man en produktion av ungefär 400 cyklar per år. År 1905 la man emellertid ner cykeltillverkningen, eller kanske snarare överlät den till Josef Eriksson. Läs mer om detta här. Utöver separatorer tillverkade man andra mejerimaskiner, som smörkärnor och smörältningsmaskiner.

separator 001 red

Skolgatan 20. Foto: A Sagerholm (trol.)

Direktör under åren 1903 till 1905 var A Hj Nordqvist och som verkstadschef hade man 1905 – 1908 en herre vid Arvid Hedfors, som några år senare var med om att grunda Fabriks AB Osmund. År 1911 hade man 35 arbetare anställda och år 1920 hade detta antal växt till 50.

Bolagets separatorer byggde bl a på ett antal egna patent och exporterades till flera andra länder. Speciellt gällde detta den modell som kallades Rune och som kom ut på marknaden år 1925. Dessa separatorer påstods vara speciellt enkla, lättskötta och hållbara. Vid den tiden hette bolagets direktör A. G. Bergström.

År 1945 tog det hela slut. Då köptes Upsala Separator AB av Norrköpingsföretaget AB Manus och tillverkningen flyttades till Norrköping. Men konkurrensen på denna marknad fortsatte att vara svår och 1963 köptes AB Manus i sin tur av Alfa-Laval och separatortillverkningen flyttades från Norrköping till Eskilstuna och Södertälje.

Några tidiga annonser

separatorreklam

separatorreklam   3 orig

separatorreklam  2 orig