Föreningen säljer ett antal böcker som främst  handlar om industrihistoria. Klicka här för en lista.

Några länkar till andra som ägnar sig åt industrihistoria

Agius På sin egen hemsida har föreningens förre ordförande lagt ut ett antal texter som i vissa fall återfinns här på föreningens hemsida
Nymans Vänner
 »
Lennakatten »
Upsala-Ekebysällskapet »
Arbetslivsmuseernas Samrådskommitté (ArbetSam) »
Upplandsmuséet »
Teknikens hus i Luleå »
Folkrörelsearkivet »
Företagens historia »

Stockholms företagsminnen »
Svenska industriminnesföreningen >>
Vallonbruken »
Upplands fordonshistoriker »

Centrum för teknik i skolan – CETIS » för den som söker information och idéer rörande teknikundervisning i skolan

Några andra arbetslivsmuseer

Skebobruks museum>>
Tobo Bruksmuseum >>
J P Johansson Museum >> i Enköping (Historien om Bahco)
Pythagoras Industrimuseum i Norrtälje »
K A Almgren Sidenväveri och Museum
Heby Tegelbruksmuseum »
Arbetets Museum »

Litteratur

 1. Agius, Roland: Industristaden Uppsala. Hallgren & Fallgren , 2003
 2. Agius, Roland: Industriepoken i Uppsala. Hallgren & Fallgren, 2017
 3. Ahlsén, Martin: Minnen från 42 år på inköpsavdelningen på Nymans verkstäder, Nymanbolagen, Monark Crescent, Volvo Penta. Uppsala Industriminnesförening. 1977 (2021)
 4. Anonym: En modern industri i en gammal stad. Henrik Gahns AB 80 år. Stockholm 1947
 5. Bosaeus, Björn: Industrin i Uppsala sedan år 1910. Tekn. föreningen i Uppsala 1960
 6. Bruno, W. . Tegelindustrin i Mälarprovinserna 1815 – 1950. Uppsala, 1954
 7. Darphin, Jean-Paul: Nymans verkstäder. Cykelgiganten i Uppsala. Uppsala Industrihus, 1995
 8. Franzén, Anders & Ejdesjö, Petra: Uppsalas Industribyggnader från 1700-talet till 1970. Franzén Byggnadsvård AB, 2003
 9. Hillbom, Johan W. Uppsala Industrier. Uppsala Industriförening, Uppsala , 1968
 10. Isacson, Maths & Magnusson, Lars: Arbetarstaden Uppsala. En 1900-talshistoria. Gidlunds förlag, 1996
 11. Isacson, Maths & Nisser, Marie: Nytt liv i gamla industriområden – erfarenheter från Uppsala mejeris omvandling. Bebyggelsehistorisk tidskrift 53 (2007)
 12. Johanson, Lasse. Nittonhundraelva, nittonhundraåttiosex. Pharmacia sjuttiofem år, Örebro, 1986
 13. Jäfvert, Ernfrid. SKOR – En fabriks historia. Utg. av AB L E Larsson &  Co till 50-årsjubileet. Uppsala 1948
 14. Kant, Walter: Upsala Ångqvarns Aktiebolag 1874 – 1924. Uppsala 1924
 15. Kollberg, Kersti & Ullhagen, Björn: Alunda gjuteri. Balkong förlag 2014
 16. Kollberg, Kersti & Ullhagen, Björn: Tärnsjö Garveri, Balkong Förlag 2016
 17. Kollberg, Kersti & Ullhagen, Björn: Strömsbergs bruk mitt i tiden, Kollberg & Ullhagen prod. AB, Uppsala 1917
 18. Lambert, Lars: Uppsala på hovfotografens tid. Kornhuset, 2009
 19. Lambert, Lars : 1800-talets Uppsala i Ostis bilder. Kornhuset, 2011
 20. Ljungberg, Axel: Av markens gröda. Upsala Ångqvarns AB. Uppsala 1949
 21. Lööv, Björn & Brinkhagen, Svante: S:t Eriks – ett gott stycke industrihistoria från Uppsala. BClever Uppsala 2014
 22. Melin, Claes: Nykterist med sinne för brännvin från Upsala Ångqvarns A.-B. Votum. 2015
 23. Nilsson, Torun. När Sverige sålde Nobelprisindustrin. SNS Förlag, 2010
 24. Nicklasson Eva. Uppsala Ättiksfabrik/Slotts Industrier.  Från Edlund till Unilever. Institutionen för ekonomisk historia, Uppsala, 2010
 25. Olshov, Anders. Läkemedelsindustrin i Danmark och Sverige 1914. Dansk succé och svenskt fiasko fortsätter. Öresundsinstitutet , Malmö, 2014,
 26. Olsson, Lars-Eric: Tegelbruk i Sverige. Riksantikvarieämbetet 1987
 27. Sjöberg, Carl-Erik: Från Apoteket Elgen till Wall Street – Viktiga VägVal i Pharmacia. Uppsala 2011
 28. Petersson, Isabelle: Hur ny bebyggelse integreras i ett äldre industriområde. Kungsängens stadsomvandling som exempel. KTH Stockholm, 2011.
 29. Sjöholm, Olof Richard: Folk och företag kring Fyris, Uppsala, 1992
 30. Sjöholm, Olof Richard: Firmor och Företeelser från Fyris, Uppsala, 1996
 31. Sjöholm, Olof Richard: Verksamhet och tidsfördrif vid Fyris. UNT, 1994
 32. Sjöholm, Olof Richard: Företag och kuriosa – en Uppsalamix. Eget förlag, 1999
 33. Sommestad, Lena: Mjölk och människor : liv och arbete vid Uppsala mejeri 1871-1985.
  Hallgren & Fallgren, 1987
 34. Ullenhag, Kersti: Industriell utveckling och demokratisering. Uppsala stads historia V. Uppsala, 1984
 35. Uppsala Industristaden. Broschyr utgiven av Industriminnesföreningen 2005
 36. Uppsala Optiska Industri. Broschyr. Uppsala
 37. Weber-Qvarfort, Theresa. Lertäkter i Uppsala.
 38. Wendel, B.: Beskrivning över Uppsala. Förlags AB Fournier.  Stockholm 1936
 39. Vårt industriella kulturarv i Mälardalen – en vägvisare till industrihistorien . Mälardalsrådet .
 40. Zander Carl-Eric: Nymanbolagen AB – Båtmotorer, tekniska data och historik 1953-1979. Nymans Vänner Nr 4 2004, Uppsala
 41. Åberg, Henrik: Bageriarbetarstrejken i Uppsala 1898. Uppsala univ., hist. inst. 1995.

Industriepoken i Uppsala_omslag planoliten]