Välj en sida

Mer läsning. Litteratur och webblänkar.

Först några länkar till andra som ägnar sig åt industrihistoria.

Agius På sin egen hemsida lade föreningens förre ordförande ut ett antal texter som i vissa fall återfinns här på föreningens hemsida.
Nymans Vänner
 »
Lennakatten »
Upsala-Ekebysällskapet »
Arbetslivsmuseernas Samrådskommitté (ArbetSam) »
Upplandsmuséet »
Teknikens hus i Luleå »
Folkrörelsearkivet »
Företagens historia »

Stockholms företagsminnen »
Svenska industriminnesföreningen >>
Vallonbruken »
Upplands fordonshistoriker »

Centrum för teknik i skolan – CETIS » för den som söker information och idéer rörande teknikundervisning i skola
Företagskällan – idéer och lektionsförslag för skolan

Några andra arbetslivsmuseer

Skebobruks museum>>
Tobo Bruksmuseum >>
J P Johansson Museum >> i Enköping (Historien om Bahco)
Pythagoras Industrimuseum i Norrtälje »
K A Almgren Sidenväveri och Museum
Heby Tegelbruksmuseum »
Arbetets Museum »

Klicka här för att ladda ner Arbetsams katalog över Sveriges Arbetslivsmuseer.

Litteratur

 1. Agius, Roland: Industristaden Uppsala. Hallgren & Fallgren , 2003
 2. Agius, Roland: Industriepoken i Uppsala. Hallgren & Fallgren, 2017
 3. Ahlsén, Martin: Minnen från 42 år på inköpsavdelningen på Nymans verkstäder, Nymanbolagen, Monark Crescent, Volvo Penta. Uppsala Industriminnesförening). 1977 (2021
 4. Andersson, Allan: Bagare och bagerier i Uppsala
 5. Andersson, Elise. Valskvarn to Cadbury Slotts. Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala 1980
 6. Anonym: En modern industri i en gammal stad. Henrik Gahns AB 80 år. Stockholm 1947
 7. Bosaeus, Björn: Industrin i Uppsala sedan år 1910. Tekn. föreningen i Uppsala 1960
 8. Bruno, W. . Tegelindustrin i Mälarprovinserna 1815 – 1950. Uppsala, 1954
 9. Darphin, Jean-Paul: Nymans verkstäder. Cykelgiganten i Uppsala. Uppsala Industrihus, 1995
 10. Franzén, Anders & Ejdesjö, Petra: Uppsalas Industribyggnader från 1700-talet till 1970. Franzén Byggnadsvård AB, 2003
 11. Harnesk, Helena & Oscarsson, Ulla: Uppsala från medeltiden till år 1900. Upplandsmuseet, 1977
 12. Hillbom, Johan W. Uppsala Industrier. Uppsala Industriförening, Uppsala , 1968
 13. Hägg, S. A.: Mina Levnadsminnen. Utg. av Ernfrid Jäfvert. Arbetarnas kulturhistoriska sällskap. Stockholm 1950
 14. Isacson, Maths & Magnusson, Lars: Arbetarstaden Uppsala. En 1900-talshistoria. Gidlunds förlag, 1996
 15. Isacson, Maths & Nisser, Marie: Nytt liv i gamla industriområden – erfarenheter från Uppsala mejeris omvandling. Bebyggelsehistorisk tidskrift 53 (2007)
 16. Johanson, Lasse. Nittonhundraelva, nittonhundraåttiosex. Pharmacia sjuttiofem år, Örebro, 1986
 17. Jäfvert, Ernfrid. SKOR – En fabriks historia. Utg. av AB L E Larsson &  Co till 50-årsjubileet. Uppsala 1948
 18. Kant, Walter: Upsala Ångqvarns Aktiebolag 1874 – 1924. Uppsala 1924
 19. Kollberg, Kersti & Ullhagen, Björn: Alunda gjuteri. Balkong förlag 2014
 20. Kollberg, Kersti & Ullhagen, Björn: Tärnsjö Garveri, Balkong Förlag 2016
 21. Kollberg, Kersti & Ullhagen, Björn: Strömsbergs bruk mitt i tiden, Kollberg & Ullhagen prod. AB, Uppsala 1917
 22. Lambert, Lars: Uppsala på hovfotografens tid. Kornhuset, 2009
 23. Lambert, Lars : 1800-talets Uppsala i Ostis bilder. Kornhuset, 2011
 24. Ljungberg, Axel: Av markens gröda. Upsala Ångqvarns AB. Uppsala 1949
 25. Lundgren, Per: Kvarteret Ångkvarnen i Uppsala – kulturhistorisk analys. Upplandsmuseet 2016
 26. Lundh, Herbert: Det glömda Uppsala. A&W. 1963
 27. Lööv, Björn & Brinkhagen, Svante: S:t Eriks – ett gott stycke industrihistoria från Uppsala. BClever Uppsala 2014
 28. Melin, Claes: Nykterist med sinne för brännvin från Upsala Ångqvarns A.-B. Votum. 2015
 29. Nilsson, Torun. När Sverige sålde Nobelprisindustrin. SNS Förlag, 2010
 30. Nicklasson Eva. Uppsala Ättiksfabrik/Slotts Industrier.  Från Edlund till Unilever. Institutionen för ekonomisk historia, Uppsala, 2010
 31. Olshov, Anders. Läkemedelsindustrin i Danmark och Sverige 1914. Dansk succé och svenskt fiasko fortsätter. Öresundsinstitutet , Malmö, 2014,
 32. Olsson, Lars-Eric: Tegelbruk i Sverige. Riksantikvarieämbetet 1987
 33. Ryding, Lars-Åke & Brundin, Ove: Prometek verkstadsklubb 100 år 1903-2003 : en jubileumsskrift. Prometek verkstadsklubb, Uppsala, 2003
 34. Sjöberg, Carl-Erik: Från Apoteket Elgen till Wall Street – Viktiga VägVal i Pharmacia. Uppsala 2011
 35. Petersson, Isabelle: Hur ny bebyggelse integreras i ett äldre industriområde. Kungsängens stadsomvandling som exempel. KTH Stockholm, 2011.
 36. Sjöholm, Olof Richard: Folk och företag kring Fyris, Uppsala, 1992
 37. Sjöholm, Olof Richard: Firmor och Företeelser från Fyris, Uppsala, 1996
 38. Sjöholm, Olof Richard: Verksamhet och tidsfördrif vid Fyris. UNT, 1994
 39. Sjöholm, Olof Richard: Företag och kuriosa – en Uppsalamix. Eget förlag, 1999
 40. Sommestad, Lena: Mjölk och människor : liv och arbete vid Uppsala mejeri 1871-1985. Hallgren & Fallgren, 1987
 41. Sundgren, Gunnar: Uppsala över gården. SE nr 3, 1950
 42. Ullenhag, Kersti: Industriell utveckling och demokratisering. Uppsala stads historia V. Uppsala, 1984
 43. Uppsala Industristaden. Broschyr utgiven av Industriminnesföreningen 2005
 44. Uppsala Optiska Industri. Broschyr. Uppsala
 45. Weber-Qvarfort, Theresa. Lertäkter i Uppsala.
 46. Wendel, B.: Beskrivning över Uppsala. Förlags AB Fournier.  Stockholm 1936
 47. Vårt industriella kulturarv i Mälardalen – en vägvisare till industrihistorien . Mälardalsrådet .
 48. Zander Carl-Eric: Nymanbolagen AB – Båtmotorer, tekniska data och historik 1953-1979. Nymans Vänner Nr 4 2004, Uppsala
 49. Åberg, Henrik: Bageriarbetarstrejken i Uppsala 1898. Uppsala univ., hist. inst. 1995.
 50. Örth, Curt Evald (red.): Från Dragarbrunn till Fyrislund. Uppsalas 100-åriga brandkårshistoria. Uppsala 1992.

 

Industriepoken i Uppsala_omslag planoliten]

Föreningen säljer vidare ett antal böcker som främst  handlar om industrihistoria, bland annat Roland Agius bok. Klicka här för en lista.