Välj en sida

Bryggeriet Holmen

kMånga av de gamla industrilokalerna i Uppsala har idag försvunnit. Några finns dock fortfarande finns kvar som till exempel byggnaden på Säbygatan 3. Sedan december 1973 inrymmer den företaget Bil3:an. Ursprungligen fanns här Bryggeriet Holmen.

Holmen AS00100 1935

Bryggeriet på Säbygatan 3 år 1935. Foto A Sagerholm. UM

 

Biltrean idag

Säbygatan 3 idag

 

Detta bryggeri hade sitt ursprung i ett litet bryggeri som grundades någon gång i mitten av 1700-talet vid Fyristorg på en holme omgiven av Fyrisån och S:t Eriks källa. Härav namnet. Bryggeriet låg här fram till år 1907.

Carl Mikael Bellman lär ska ha besökt bryggeriet och lovordat dess öl. I varje fall sjunger han i Fredmans sång 28  om ”Kyronii öl” och detta får väl ändå anses vara en hyllning till bryggaren och värdshusvärden Nils Kyronius. Så här går sången:

Movitz skulle bli Student;
Han Upsala betrakta,
Börja mumla excellent
Grammatica contracta;
Dum och tjock,
Hic hæc hoc
Han sig genast lärde,
Hyrde sig en svarter rock,
Kyronii öl förtärde.

Under en period efter 1850 var den välkände kryddkramhandlaren Gabriel Wilhelm Gillberg, som ju bl a gett namn åt genomfarten, ägare till Bryggeriet Holmen. Omkring sex man var anställda för tillverkningen, som skedde helt för hand. Främst bryggdes svagdricka, men även s k Svenskt Öl, en äldre typ av öl som vid denna tid alltmer började trängas ut av det modernare ölet av tysk typ, s k bayerskt öl. I början av 1900-talet utrustades bryggeriet med maskiner. Förmodligen övertog bryggarna Ohlsson och Lindqvist bryggeriet från Gillberg.  Dessa efterträddes år 1904 av Gustav Pettersson, som 1907 flyttade företaget till kvarteret Njord vid Vaksala torg.

Där, på Vaksalagatan 30, fanns redan sedan slutet av 1890-talet Bryggerifirman Arnberg & Sterner (f.d. Nya bryggeriet). 1907 övertogs även detta företag av Gustav Pettersson och Arnberg & Sterner införlivades med Bryggeriet Holmen.

År 1911 övertogs Bryggeriet Holmen av en fanjunkare Karl Lindahl, som i sin tur år 1925 överlät rörelsen till bryggarna Emil Ferdinand Gustafsson och Victorinus Eucarius Nyström. År 1935 flyttades företaget av Emil Gustafsson och V. E. Nyström till det nybyggda fabrikskomplexet vid Säbygatan 3.

År 1938 började man även tillverka läskedrycker. I slutet av 1940-talet tillverkades ungefär en miljon flaskor läskedryck och 800 000 liter svagdricka per år. Svenskt Öl tillverkades däremot inte längre. Företaget hade runt tio anställda med lager i Norrtälje, Storvreta, Skeby och Månkarbo.

Bryggerirörelsen lades ner 1958/59