Välj en sida

Uppsala Margarinfabrik

Starten

 

Martin Edlund

AB Upsala Margarinfabrik grundades år 1928 av den initiativrike och framgångsrike entreprenören Martin Edlund, tillsammans med bl a Edward Åberg och godsägaren Fredrik Gustafsson. Edlund är främst känd som den som låg bakom företag som Valskvarn och Upsala Ätttiksfabrik/Slotts. Margarinfabriken blev ett företag i det stora Edlundkonglomeratet som också bl a omfattade Upsala Sidenväverier, Upsala Foder och Spannmål och grossist- och kolonialföretaget Frykberg & Ålfeldt. Margarinfabriken betraktades aldrig som ett dotterbolag till Valskvarn utan var direktägt av Edlund och andra aktieägare.

Aktiemajoriten i handelsföretaget Frykberg & Ålfeldt hade förvärvats år 1919 av Valskvarn och hit flyttade kvarnbolaget sin egen handel med kolonialvaror. Frykberg & Ålfeldt hade en magasins- och kontorsfastighet på Kungsgatan 79, som Edlund nu valde att utnyttja för sin margarintillverkning. Denna byggnad uppfördes sannolikt 1902 och genomgick en kraftig ombyggnad 1927 inför starten av margarintillverkningen. År 1930 tillkom sedan lokaler för en lådfabrik och 1938/39 kompletterades huvudbyggnaden med en flygel. Lokalerna finns i huvudsak alltjämt kvar och används för diverse ändamål, dock inte för någon industriell tillverkning.

 

Fabriken på Kungsgatan 79. Foto: P Sandberg. UM

Verksamheten

Företaget var inledningsvis framgångsrikt och tillverkningen expanderade snabbt.

Man tillverkade bords-och bagerimargarin av ett antal kvaliteter som såldes under olika varumärken som bordsmargarinen  Splendo och Amiral, det enklare och billigare bordsmargarinet Vasa Växt samt matlagningsmargarinet Beoess och Uppsala Bagerimargarin. Man sålde också en restaurangblandning under namnet Sagina. Denna bestod av hälften smör och hälften margarin. Ytterligare en produkt var margarinet Svalan i Uppsala. Råvarorna kom huvudsakligen från Karlshamns oljefabrik i Blekinge och fraktades sjövägen till Uppsala. En tid samarbetade man också med den holländska jätten Unilever.

I mitten av 30-talet sysselsatte fabriken ca 25 tjänstemän och kontorister och drygt 30 arbetare. Tillsammans producerade dessa 15 à 17 ton/dag. Enligt uppgift från Upplandsmuseet hade man 45 anställda år 1944, 25 anställda år 1946 och 30 anställda år 1948. Dessutom tillkom personal vid de 45 nederlagen runt om i landet.

 

Personalen år 1939. Foto okänd (ur Sjöholm)

Martin Edlund var länge styrelseordförande. Georg Swärdson (1984-1948) blev disponent 1935 för att efter mer än 10 år efterträdas av Olof Svedberg. Hans Fladstad var under lång tid fabrikens tekniske ledare.

Slutet

Lönsamheten sjönk efter hand. Ett grundläggande problem var att det under 1930- och 1940-talen fanns ett tjugotal margarinfabriker i Sverige, oftast lokaliserade till hamnstäder. Många var i likhet med fabriken i Uppsala ganska små. Uppsalafabrikens marknadsandel var endast någon enstaka procent. Moderniseringar och sammanslagningar ledde ganska tidigt till att de små fabrikerna slogs ut. År 1951 gav margarinfabrikens ägare upp och verksamheten avvecklades.

Tillverkningen flyttades till AB Kärnans Margarinfabrik i Helsingborg som några år senare gick upp i Margarinbolaget. Lokalerna på Kungsgatan övertogs av AB Karamell- & Chokladfabriken Sonja som drev sin produktion här under några år fram till nedläggningen 1957.

 

Så här ser den gamla fabriken på Kungsgatan ut idag (2021). Foto THbg

Några bilder från 1934 ur Upplandsmuseets samlingar. Foto P Sandberg. Klicka på bilderna för att förstora dem.

margarin kärnsalen PS03725

 

Kärnsalen

margarin 1934 PS05820

 

Kontoret

margarin kontors 1934PS05822

 

Kontorspersonalen

margarin verkm och lab PS05814

 

Verkmästare och laboratorium

margarin 1934 PS05823

margarin smörsalen PS03727

 

Smörsalen

margarin 1934 PS05817

 

Kontoret

margarin lagret PS05818

 

Lagret

margarin lådfabriken PS05819

 

Lådfabriken

margarin PS03729

Källor:
Andersson Elise: Valskvarn to Cadbury Slotts. Ek. hist. inst Uppsala 1980 (trebetygsuppsats)

Sjöholm, Olof Richard: Verksamhet och Tidsfördrif vid Fyris

THbg