Välj en sida
Industriepoken i Uppsala_omslag planoliten]

Industriminnesföreningen i Uppsala har i augusti gett ut en bok som speglar den snart helt svunna industriepoken i Uppsala.

På 232 fakta- och bildspäckade sidor berättar Roland Agius om stadens industrier allt från starten i slutet av 1200-talet och storhetstiden från ca 1860 till ca 1970. Det handlar om ett helt unikt aktstycke, vilket till sin omfattning är i det närmaste heltäckande, samt ger en inblick i de under tidsepoken vid var tid rådande förhållandena för såväl företagare som anställda.

Boken är elegant utformad i ”kaffebordsformat” och kan förutom för kunskapsinhämtande även med fördel nyttjas som presentbok.

Boken försäljs kontant eller via swishbetalning under muséets ordinarie öppettider. Boken kan köpas genom insättning av 300kr + porto 89kr = 389kr genom insättning på plusgiro 10 98 43-3. Boken kommer då hemsänd till köparens adress. Medlemmar i Uppsala Industriminnesförening får 50 kr rabatt, dvs de får boken för 250 kr + eventuellt porto.