Välj en sida

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i de böcker som skrivits om staden.

Men Uppsala var från 1860-talet och fram till 1970-talet en livaktig industristad med tillverkning av cyklar, motorcyklar, utombordsmotorer, skor, tvål och skönhetsmedel, med textilindustri, livsmedelsindustri, boktryckerier, mekanisk industri, tegelbruk och mycket annat.

Uppsala industriminnesförening vill lyfta fram detta alltför bortglömda kulturarv, förvalta och levandegöra det.

Den viktigaste och synligaste delen av föreningens verksamhet utgörs av det permanenta museet på Salagatan 18B i Uppsala. Detta har hittills varit öppet varje söndag, men kommer att vara stängt under hösten 2024. I juli kommer det dock att vara öppet varje onsdag eftermiddag .

Klicka på bilden och läs den nya berättelsen om ett av Uppsalas största och äldsta företag.

Klicka på bilden och läs om Uppsalas 120-åriga mejerihistoria

NYHETER

Lokalfrågan

Industrimuseet måste lämna sina lokaler under hösten. Styrelsen har pågående diskussioner med kommunen. Förslaget är att museet flyttar in i delar av centralpaviljongen vid Karl Johansgårdarna. Inga beslut är fattade och ett antal viktiga detaljer måste redas ut....

Styrelsens bedömning är att det finns goda möjligheter att återskapa museet i dessa lokaler, men att den arbetsinsats som kommer att krävas är stor.