Välj en sida

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i de böcker som skrivits om staden.

Men Uppsala var från 1860-talet fram till 1970-talet en livaktig industristad med tillverkning av cyklar, motorcyklar, utombordare, skor, tvål och skönhetsmedel, med textilindustri, livsmedelsindustri, boktryckerier, mekanisk industri och tegelbruk och mycket annat.

Uppsala Industriminnesförening vill plocka fram detta alltför bortglömda kulturarv, förvalta och levandegöra det.

Den viktigaste och synligaste delen av föreningens verksamhet utgörs av det permanenta museet  på Salagatan i Uppsala. Detta är öppen varje söndag, bortsett från några sommarveckor och vissa helgdagar.

Museet på Salagatan. Klicka på bilden!

NYHETER

Sommaröppet

Museet kommer att vara öppet kl 13 - 16 vid fem tillfällen under sommaren,  nämligen varje onsdag under juli samt den 2 augusti. Visning av museet kl 13.30. Alla välkomna. Entré 50 kr inkl fika. Ungdomar och medlemmar gratis.

Juvelbageriet och Skogaholms

Det fanns en gång två stora bagerier i Uppsala med många anställda. Klicka på fliken under LIVSMEDELSINDUSTRI och läs berättelsen om Juvelbageriet och hur det började med Erik Nymans gamla bageri samt om Skogaholms och Dalabageriet.