Uppsala var från 1860-talet fram till 1970-talet en livaktig industristad med tillverkning av cyklar, motorcyklar, utombordare, skor, tvål och skönhetsmedel, med textilindustri, livsmedelsindustri, boktryckerier, mekanisk industri och tegelbruk och mycket annat.

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i de böcker som skrivits om staden. Uppsala Industriminnesförening vill plocka fram detta alltför bortglömda kulturarv, förvalta och levandegöra det.

På gång

Öppet hus kl 13 – 16

22 maj, 2022

Muséet öppet kl 13 – 16.. Alla är välkomna. Inträde 50 kr. Medlemmar och ungdomar under 18 år fritt inträde. Kaffe finns.

Öppet hus

12 juni, 2022

Muséet öppet kl 13 – 16.. Alla är välkomna. Inträde 50 kr. Medlemmar och ungdomar under 18 år fritt inträde. Kaffe finns.

Nyheter

Museet nu återinvigt!

I höstas tvingades vi  lämna våra gamla lokaler, men de nya i grannhuset  är minst lika bra. Flera medlemmar har lagt ner mycket arbete på att bygga upp utställningen igen och den 3 april öppnade vi på nytt. Allt är inte färdigt än, men det finns mycket att se.

Upsala Bröd

Hemsidan har kompletterats med en berättelse om Upsala Bröd, knäckebrödsfabriken på Storgatan. Berättare är Gunnar Åkerblom, son och sonson till fabrikens tidigare ägareoch chefer. Klicka ovan eller under fliken LIVSMEDELSINDUSTRI.

Prometek

Här på hemsidan finns nu en nyskriven berättelse om PROMETEK som var en stor verkstadsindustri ute på Boländerna med rötter i Nymans verkstäder och i Jalmarsons. Klicka här ovan eller sök under fliken Verkstadsindustri.

HELA-kameran

Klicka här ovan och läs berättelsen om kameratillverkningen i Uppsala.