Välj en sida

Styrelsens bedömning är att det finns goda möjligheter att återskapa museet i dessa lokaler, men att den arbetsinsats som kommer att krävas är stor.