Välj en sida

Lokalfrågan

Industrimuseet måste lämna sina lokaler under hösten. Styrelsen har pågående diskussioner med kommunen. Förslaget är att museet flyttar in i delar av centralpaviljongen vid Karl Johansgårdarna. Inga beslut är fattade och ett antal viktiga detaljer måste redas ut....

Styrelsens bedömning är att det finns goda möjligheter att återskapa museet i dessa lokaler, men att den arbetsinsats som kommer att krävas är...