Posts by Torbjörn Hedberg

3 Items

Martin Ahlséns minnen

by Torbjörn Hedberg

Martin arbetade på Nymans inköpsavdelning i 42 år. År 1977, ett par år innan han avled, skrev han ner sina minnen. Läs dem på denna hemsida. Finns under fliken BERÄTTELSER, under fliken NYMANS och LÄNKAR/LITTERATUR.

Museet stängt

by Torbjörn Hedberg

Föreningens museum är tyvärr tills vidare stängt för besök. Det kommer att öppnas för individuella söndagsbesök och bokade besök så snart det bedöms möjligt. Men besök museet virtuellt. Se och lyssna på Owe Hedins och Maths Isacssons presentationer.

Föredrag

by Torbjörn Hedberg

Föreningen kämpar hårt med att hitta sätt att vidareförmedla sitt budskap under rådande Coronatider. I den andan vill vi lyfta fram våra hittills 39 inspelade föredrag på olika teman. Samtliga ligger klickbara under fliken FÖREDRAG.