Välj en sida

Industrimuseet måste lämna sina lokaler under hösten. Styrelsen har pågående diskussioner med kommunen. Förslaget är att museet flyttar in i delar av centralpaviljongen vid Karl Johansgårdarna. Inga beslut är fattade och ett antal viktiga detaljer måste redas ut.