Välj en sida
På det gamla huset på Dragarbrunnsgatan 9 sitter en skylt som berättar om husets historia.  Denna skylt borde kunna tjäna som förebild för andra skyltar  på byggnader med industrihistoriskt intresse.

Klicka här för att läsa vad Brandhistoriska Sällskapet skriver om om brandstationerna i Uppsala från 1872 och framåt.

Och så har såg byggnaden ut för några år sedan: