Välj en sida

Bilder från Scan

Det finns få industribranscher som så eftertryckligt kan väcka våra känslor som slakteribranschen gör. Då handlar det ofta om djurens villkor. ”Djur är också människor” kan man få höra. Ibland har en kritisk uppmärksamhet från oss utanför kakelväggarna fått slakteriarbetare att känna det som att de inte är människor utan ’bara’ djur.

Människorna som arbetat på SCAN i Uppsala vid de sista nedläggningarna av dess avdelningar visas i ett reportage i vår utställningshall. Fotograf Lennart Engström tog bilderna på uppdrag av Upplandsmuseet i december 2006 och januari 2007. Sedan kom beslutet att all produktion skulle upphöra i september 2008. Enbart en förpackningscentral och ett lager återstod då. Dessa lades också ner efter någon tid. Ursprungligen var uppåt 500 människor verksamma på anläggningen.

Här återges några av Lennart Engströms foton. I utställningshallen visas fler. Utställningen tillkom med stöd av Riksantikvarieämbetet och Livsmedelsarbetareförbundet. Producent var Lennart Göransson och i tillverkningen deltog Kurt Grahn som båda är medlemmar i Livsmedelsarbetarna. Temat invigdes den 13 september 2008. En ombyggnad av berättelsen har gjorts senare.

Lennart är sedan 1980-talets början verksam som dokumentärfotograf. Efter att själv ha arbetat som industriarbetare gick han fotoutbildning på Biskops Arnö folkhögskola. En rad fotoböcker har han gett ut, senast kom ’Uppsala i närbild’. Flera stora projekt har baserats på Lennarts bilder. Bland andra har utställningarna på Upplandsmuseet om Bahco i Enköping och dokumentationen om arbetet på Akademiska Sjukhuset väckt uppmärksamhet. En rad priser och stipendier har tilldelats honom som även återkommande har medverkat i reportage i folkrörelsepressen.

Nötstyckningen

Nötstyckningen

Flinka fingrar och kassler på Scans paketerin g i Uppsala

Flinka fingrar och kassler på Scans paketering i Uppsala

Styckare på Scans fläskstyckning vinter 2007-08. Längst fram t v står avdelningschef Leif Sandberg

Styckare på Scans fläskstyckning vintern 2007-08 med avdelningschef Leif Sandberg längst fram t v

Nötstyckning

Nötstyckning

Tungan skärs ut

Tungan skärs ut