Välj en sida

Bryggeriet Holmen

Många av de gamla industrilokalerna i Uppsala har idag försvunnit. Några finns dock fortfarande finns kvar som till exempel fastigheten Säbygatan 3.  Ursprungligen fanns här Bryggeriet Holmen. Idag används byggnaden som kontor av en fastighetsmäklare.

Ölbryggning är en verksamhet gamla anor. Särskilda brygghus fanns förr allmänt på landsbygden, men även i städerna. Hembryggningen avtog successivt under 1800-talet. Det forna brygghuset behöll sitt namn, men kom i allt större omfattning att användas som tvättstuga. Många särskilda bryggerier växte fram, inte minst i Uppsala. Med några få undantag bestod de av små hantverksföretag, som tillverkade öl, pilsner, svagdricka och varianter av läskedrycker som de kunde sälja till den närmaste omgivningen.

Bryggeriet Holmen

Ett av det alllra äldsta bryggerierna var Bryggeriet Holmen. Detta startades någon gång i mitten på 1700-talet i kv. Holmen mellan Dombron och Akademikvarnen och hade till och från nära anknytning till krogen i samma fastighet; Adolfs Källare, Källaren Fördärvet, Kyroni Värdshus för att nämna några namn på krogen ifråga.  Det påstås att Carl Mikael Bellman skulle ha besökt bryggeriet och lovordat dess öl. Huruvida det ligger någon sanning i detta får vara osagt men i visan ”Mowitz skulle bli student” sjunger Bellman om ”Kyronii öl”, som anses vara en hyllning till bryggaren och värdshusvärden Nils Kyronius. Denne Kyronius var även rådman (1736-1748) i Uppsala. Så kanske var Bellman ändå där. Så här sjöng han i alla fall i Fredmans epistel N:o 82:28 ”Tre remmare”:

Movitz skulle bli Student
Han Upsala betrakta
Börja mumla excellent.
Grammatica contracta.
Dum och tjock,
Hic, haec, hoc,
Han sig genast lärde,
Hyrde sig en svarter rock,
Kyronii öl förtärde.

Gillberg

Under en period efter 1850 var den välkände kryddkramhandlaren Gabriel Wilhelm Gillberg, som ju bl a gett namn åt genomfarten, ägare till Bryggeriet Holmen. Omkring sex man var anställda för tillverkningen, som skedde helt för hand. Främst bryggdes svagdricka, men även s k Svenskt Öl, en äldre typ av öl som vid denna tid alltmer började trängas ut av det modernare ölet av tysk typ, s k bayerskt öl.

Kryddkramhandlare Gillberg (1801 – 1890),  med sin fastighet vid Stora torget, var  känd för sin långtgående sparsamhet och var en av den långa raden av förmögna köpmän som invaldes i Uppsalas första stadsfullmäktigeförsamling. Han utmärkte sig som en stor donator och stödde bl a Uppsala stads barnhusfond, Gillbergska barnhemmet och Akademiska sjukhuset,

Oljemålning, trol. av Alexis Wetterberg.
Finns på SLU. Foto H. Zetterberg

Bryggeriet på Säbygatan år 1935. Foto: A Sagerholm. UM

Det gamla bryggeriet, så som det såg ut år 2014. Foto: THbg

Nya ägare

Förmodligen övertogs bryggeriet någon gång i slutet av seklet av bryggarna Ohlsson och Lindqvist.  I början av 1900-talet moderniserades verksamheten och utrustades med nya maskiner.

År 1907 blev Gustaf Pettersson ny ägare och flyttade bryggeriet till kv. Njord vid Vaksala torg. Där på adress Vaksalagatan 30 (nuvarande affärshuset Kvarnen) fanns sedan slutet på 1890-talet bryggerifirman Arnberg & Sterner (f.d. Nya Bryggeriet) och det var med detta bryggeri Holmens Bryggeri fusionerades 1907. År 1911 övertogs bryggeriet av en fanjunkare Karl Lindahl, som i sin tur år 1925 överlät rörelsen till bryggarna Emil Ferdinand Gustafsson och Victorinus Eucarius Nyström.

Dessa två flyttade år 1935 företaget till ett då nybyggt fabrikskomplex vid Säbygatan 3. Här tog man i anspråk lokaler, som då var höjden av modernitet. Här fanns förutom bryggerilokalen två tapprum, sköljrum, lagerlokaler, laboratorium, isrum, kylrum, kontorslokaler, maltrum, garage med plats för tolv ”bryggarbilar” och maskinrum.

I slutet av 1940-talet producerade företaget årligen drygt en miljon liter läskedrycker och cirka 800 000 liter svagdricka (måltidsdricka). Ölproduktionen var då nedlagd.

Slutet

Efter andra världskrigets slut hårdnade konkurrensen i takt med den snabba tekniska utvecklingen inom bryggeribranschen och företaget fick uppenbara svårigheter att hävda sig i den konkurrensen. Bryggerirörelsen lades ned 1958/59.

RA/THbg