Under senare delen av 1800-talet byggde ingenjör Hjalmar Kallenberg upp en omfattande handels- och industrirörelse i Uppsala. Fyrisvalls Tegelbruk var ett av hans företag. Upsala Tvätt, som startades 1865 och länge var Uppsalas modernaste och största tvättinrättning var ett annat. Ett tredje var Kallenbergs Såg & Hyvleri och ett fjärde var Tunabergs Sandtag.

Fyrisvalls Tegelbruk grundades 1850 och var beläget i kv. Edda strax utanför Svartbäckstull. Företaget tillverkade fasad-, mur-, tak- och rörtegel. I sin glans dagar producerade tegelbruket över 1 milj. murtegel, en halv miljon taktegel och en halv miljon rörtegel per år. Tegelbruket blev lågornas rov i början av 1940-talet och återuppfördes inte efter branden.

fyrisvalls 3 -1914

Fyrisvalls tegelbruk 1914. Foto: H Osti. Upplandsmuseet saml.

Fyrisvalls 4

Fyrisvalls tegelbruk 1914. Foto: H Osti. Upplandsmuseet saml.

Fyrisvalls 1

Fyrisvalls tegelbruk 1914. Foto: H Osti. Upplandsmuseet saml.

fyrisvalls 2 -1914

Fyrisvalls tegelbruk 1914. Foto: H Osti. Upplandsmuseet saml.

Klicka på bilderna för att förstora dem.