I Carolinas samlingar finns ett antal bilder från Gahns från år 1917. Här visas ett urval.

Kontoret. Carolinas saml.
Kontoret.
Tillverkning av tvål. Carolinas saml.
Tillverkning av tvål
Fabrikslokalen. Carolinas saml.
Fabrikslokalen
Tillverkning av tvål. Carolinas saml.
Tillverkning av tvål
Personalen. Carolinas saml.
Personalen
Kartonger med tvål. Carolinas saml.
Kartonger med tvål.
Parfymflaskor. Carolinas saml.
Parfymflaskor.
Paketering av flsakor. Carolinas saml.
Paketering av flaskor.
Paketering av tvål. Carolinas saml.
Paketering av flaskor.
Lokal för paketering. Carolinas saml.
Lokal för paketering.
Laboratoriet. Carolinas saml.
Laboratoriet
Träkar för tvåltilverkning. Carolinas saml.
Träkar för tvåltillverkning.
Skärning och stansning av tvålblocken. Carolinas saml.
Skärning och stansning av tvålblocken.
Kålsängsgrand 4. Carolinas saml
Kålsängsgränd 4.
Dir. Emil Fredriksson. Carolinas saml.
Dir. Emil Fredriksson.
Paketering av flaskor. Carolinas saml.
Paketering av flaskor.
Paketering av tvål. Carolinas saml.
Paketering av tvål.
Arbete med parfymessens. Carolinas saml.
Arbete med parfymessens.