Föreningen tar mycket gärna emot grupper mot en mindre kostnad.  Den kan också arrangera visningar av utställningarna och ordna föredrag. För gruppbesök gäller följande priser:

  • Gruppbesök med föredrag och visning      700 kr
  • Föredrag på annan plats i Uppsala             700 kr
  • Stadsvandring                                                 40 kr/person
  • Fika                                                                     20 kr/person

Föreningens lokal, som nu är  försedd med ny teknisk utrustning, kan också hyras av andra organisationer och sammanslutningar. 

Vänd er till föreningens vice ordförande, Owe Hedin ( oweostina@bredband.net, telefon 018 42 52 51 eller 070 521 32 06 ) för närmare upplysningar och för bokning .

  • Hyra förmiddag eller eftermiddag                   800 kr
  • Hyra kvällstid                                                        1500 kr