Föreningen tar mycket gärna emot grupper mot en mindre kostnad.  Den kan också arrangera visningar av utställningarna och ordna föredrag.

Föreningens lokal, som är väl försedd med teknisk utrustning, kan också hyras av andra organisationer och sammanslutningar.

Vänd dej till föreningens vice ordförande, Owe Hedin  (oweostina@bredband.net, telefon 070 521 32 06) för närmare upplysningar och för bokning .  

Priser:

  • Gruppbesök med föredrag och visning      1200 kr
  • Föredrag på annan plats i Uppsala              1200 kr
  • Fika                                                                     20 kr/person
  • Hyra förmiddag eller eftermiddag                1000 kr
  • Hyra kvällstid                                                       2000 kr