År 1878 startade Johan Kallenberg det som kom att heta Hj Kallenbergs Såg och Hyvleri AB. Företaget låg i kvarteret Sigurd med adress Östra Ågatan 77, samma adress som hans andra verksamhet, Upsala Tvätt.

Företaget sålde och sågade hyvlat och ohyvlat virke och annan byggmateriel och var ett av ledande Uppsalaföretagen i denna bransch.

Som en kuriositet kan nämnas att det tilldelades en silvermedalj på den stora världsutställningen i Paris år 1900.

När Johan Kallenberg år 1916 avled övertog sonen Hjalmar rörelsen och drev den vidare fram till sin död år 1952. I mitten av 1940-talet hade tvätteriet och trävaruföretaget tillsammans drygt 50 industriarbetare.

År 1969 köpte Beijer Byggnadsmaterial företaget och något år därefter lämnade det kvarteret. Tvätteriet var då redan nedlagt sedan år 1963.

Till höger i bilden syns delar av Kallenbergs Såg & Hyvleri samt Uppsala Tvätt. Foto Boman. Sjöfartshist. m.

Fabrikör Johannes (Johan) Kallenberg föddes i Skåne år 1839. Han kom tidigt till Uppsala och grundade där 1865 Upsala Tvätt, Det blev så småningom Uppsala största och modernaste tvätteri. Några år senare, år startade han sitt trävaruföretag.

Kring förra sekelskiftet trädde han även in som ägare till Fyrisvalls Tegelbruk, som grundats 50 år tidigare.

Han hann också med att vara medlem av stadsfullmäktige, drätselkammaren , fattigvårdsstyrelsen, hamndirektionen och  byggnadsnämnden samt styrelserna för Fabriks och Hantverksföreningen och borgerskapets gubb- och änkehus. Han var också VD för Ångslups AB Ekoln. Johan Kallenberg avled år 1916.

Hans son Hjalmar Kallenberg föddes 1869. Han utbildade sig till byggnadsingenjör i Stockholm och Berlin. Efter några års anställning på ministeriet för offentliga byggnader i Berlin återvände han till Uppsala år 1898. Här drev han en egen byggnadsrörelse och uppförde ett antal större byggnader. Bland dem märks Hotell Hörnan, Svettis, Kemikum, och Epidemisjukhuset (Kungsgärdets sjukhus).  År 1916 övertog Hjalmar faderns företag , inklusive Bärby säteri som Johan förvärvat år 1906 och Tunabergs sandtag.  Under Hjalmars ledning utvecklades de olika företagen väsentligt.

Hjalmar Kallenberg , som var ogift och barnlös, avled år 1952 som en förmögen man. Redan under sin livstid donerade han stora belopp till Borgarhemmet och Elisabethhemmet .  I testamentet skapades Johan och Hjalmar Kallenbergs Stiftelse. I testamentet föreskrevs vidare att Bärby gård skulle tillfalla Prins Gustafs Stiftelse och Upplands nation tilldelades en stipendiefond.

THbg