Här finns uppgifter för att kontakta oss och få mera information:

Uppsala Industriminnesförening
Salagatan 16 A, 753 30 Uppsala
Tel: 018-36 68 09, 070-589 42 66 (ordf),
070-639 11 29 (kassör)
Organisations nr: 817604-9057
Plusgiro: 109843-3

Bli medlem!

Vill du veta vad det innebär, kontakta någon i styrelsen du känner eller känner till så får du veta mera.  Det går också bra att bara sätta in medlemsavgiften på föreningens pg 10 98 43-3. Var noga med att tala om vem du är (namn, adress, tel., ev. e-postadress) och att betalningen gäller medlemsavgift. Enskild medlem betalar 150 kr, familj 250 kr och förening, företag och institution 350 kr. Välkommen som medlem i Uppsala Industriminnesförening.

Styrelsen 

_________________________________________________________

Webbansvarig:
Torbjörn Hedberg
018-50 52 25, 070-579 03 97
torbjorn@hedberg-riis.se