Välj en sida

Här finns uppgifter för att kontakta oss och få mera information:

Uppsala Industriminnesförening
Salagatan 18 B, 753 30 Uppsala
Tel: 070 551 36 00,
e-post: info@uppsalaindustriminnesforening.se

Bli medlem!

Styrelsen

Ordförande
Björn Lööv
018-36 68 09, 070-589 42 66
bjorn@stbjorns.se

Ledamot
Kersti Kollberg
018-25 69 84, 070-211 26 72
k.kollberg@gmail.com

Ledamot
Bertil Segerström
073 833 34 02
bertil_segerstrom@hotmail.com

Ledamot
Mats Andersson
070 523 53 76
matsandersson9@gmail.com

Vice ordförande
Owe Hedin
070-521 32 06
oweochstina@gmail.com

Kassör
Svante Brinkhagen
070-639 11 29
svante.brinkhagen@gmail.com

Ledamot
Lennart Göransson
073-9636306
lennart.goransson@telia.com

Suppleant
Margareta Karlsson
070 691 75 90
margaretakarlsson12@gmail.com

Suppleant
Staffan Hermodsson
070 2296390
staffan.hermodsson@gmail.com

_________________________________________________________

Webbansvarig:
Torbjörn Hedberg
070-579 03 97
torbjorn@hedberg-riis.se