Här finns uppgifter för att kontakta oss och få mera information:

Uppsala Industriminnesförening
Salagatan 16 A, 753 30 Uppsala
Tel: 018-36 68 09, 070-589 42 66 (ordf),
070-639 11 29 (kassör)
Organisations nr: 817604-9057
Plusgiro: 109843-3

Bli medlem!

Vill du veta vad det innebär, kontakta någon i styrelsen så får du veta mera.  Det går också bra att bara sätta in medlemsavgiften på föreningens pg 10 98 43-3. Var noga med att tala om vem du är (namn, adress, tel., ev. e-postadress) och att betalningen gäller medlemsavgift. Enskild medlem betalar 150 kr, familj 250 kr och förening, företag och institution 350 kr. Välkommen som medlem i Uppsala Industriminnesförening.

Styrelsen

Ordförande
Björn Lööv
018-36 68 09, 070-589 42 66
bjorn@stbjorns.se

Vice ordförande
Owe Hedin
018-42 52 51, 070-521 32 06
oweostina@bredband.net

Kassör
Svante Brinkhagen
070-639 11 29
svante.brinkhagen@gmail.com

Sekreterare
Kersti Kollberg
018-25 69 84, 070-211 26 72
k.kollberg@gmail.com

Ledamot
Thomas Johnsson
070 207 37 15
thomas_johnsson@telia.com

Ledamot
Lennart Göransson
073-9636306
lennart.goransson@telia.com

Ledamot
Lars-Inge Larsson
070 8396497
larsingelar@telia.com

Suppleant
Kristina Torstensson Moen
018-127955, 072-7285040
torstenson.11.moen@gmail.com

Suppleant
Marianne Söder
070 569 17 35
sodermarianne@gmail.com

Suppleant
Ove Lundgren
ove.lundgren43@gmail.com

 

_________________________________________________________

Webbansvarig:
Torbjörn Hedberg
018-50 52 25, 070-579 03 97
torbjorn@hedberg-riis.se