Välj en sida

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Motor- och båtverkstäderna

Det är ingen hemlighet att Uppsala hade en betydande båtmotortillverkning under åren 1953 till 1979. Nymans verkstäder var under dessa år en mycket stor tillverkare av utombordsmotorer.  Mindre välkänt är att historien började långt tidigare.

Janne Nymans Motorbåtsfabrik

Under de allra första åren av 1900-talet var naturligtvis velocipedproduktionen det viktigaste för Nymans, men vid sidan av denna experimenterade man också med förbränningsmotorer. År 1903 presenterade man en egentillverkad ”petroleumvelociped” och något år senare hade  Nymans Verkstäder (förmodligen) små inombordsmotorer på programmet, i varje fall en på 2,5 hk och en på 6 hk.

År 1906 tog Janne Nyman steget fullt ut och grundade ett fristående företag, Janne Nymans Motorbåtsfabrik, för tillverkning och försäljning av båtar och båtmotorer. Janne Nyman var son till Nymans Verkstäders grundare Anders Nyman och ledde vid denna tid detta företag tillsammans med sin bror Adolf Fredrik. Mer om detta finns att läsa på fliken Nymans Verkstäder.

Man skaffade lokaler på S:t Persgatan 31 i Uppsala och tillverkade här inombordsmotorer. Åtminstone en av motorerna beskrivs som en Merxmotor och visades på Fabriks- och Hantverksföreningens utställning år 1911. Enligt uppgift (Zander) fanns även motorbåtar på programmet, bl a Penta IV och ”Pege”-båtarna. På utställningen 1911 visade man även upp en modell av en motorbåt. Bevarade ritningar visar båtar ritade av den välkände konstruktören Carl Smith.

Janne Nyman (1870-1923)

Motor- och Båtverkstäderna

Motorbåtsfabriken växte och behövde mer kapital. År 1913 grundade Janne Nyman tillsammans några andra delägare ett nytt aktiebolag, AB Motor och Båtverkstäderna (MBV) som köpte  Jannes tidigare motorbåtsfabrik. Janne stod kvar som konstruktionschef och styrelseledamot.

Nu tog man också upp tillverkning av utombordsmotorer. Motorerna var närmast att betrakta som kopior, så när som på vissa detaljförändringar, av den nya encylindriga amerikanska Evinrudemotorn från 1909. Gjutdetaljer beställdes hos Tullgarns.  Maskinbearbetning, montering och konstruktion skedde i den egna verkstaden och firman hade en egen lindningsverkstad för magnetspolar. Motorerna marknadsfördes under en rad olika namn som MBV, Svalan, Meteor, Pilot, Prior, Setha, Perfect och Express.

Meteormotor från år 1918

Merx-motor, troligen tillverkad av MBV 1910-15.

Motor- och Båtverkstäderna var vid sidan av Archimedes den viktigaste svenska tillverkaren av utombordsmotorer under 1910-talet. Utöver utombordarna tillverkades även en- och tvåcylindriga inombordsmotorer med namnet Merx på 5 och 10 hk samt backslag. Motorerna såldes genom generalagenten AB Helmer Langborg i Stockholm.

Det fanns två anställda båtbyggare – Eklund och Hjelmstedt. De byggde bl a en stor båt åt Janne Nyman med en specialbyggd inombordsmotor som fick namnet ”Ameli”. Uppskattningsvis såldes cirka 30 båtar per år.

Inledningsvis hade företaget ett tiotal anställda. Produktionen och antalet anställda ökade snabbt och aktiekapitalet ökades successivt.

År 1917 köptes firman av AB Svenska Handels- och Sjöfartskompaniet. Styrelsen förändrades och 1918 lämnade Janne Nyman den. Den starkt ökade produktionen krävde större utrymme och år 1919 flyttade man till nybyggda lokaler i Eskilstuna. Då hade man 80 anställda och såg ljust på framtiden.

I likhet med många andra företag drabbades emellertid även MBV av svåra problem under den djupa lågkonjunkturen år 1920. Samverkande faktorer var efterfrågeminskningen, de alltför optimistiska tillväxtplanerna och flyttningen. Trots vissa kapitaltillskott gick  företaget inte att rädda och konkursen i slutat av år 1920 var oundviklig.

Uppsala Motorverkstäder

På något sätt uppstod ett nytt företag, AB Uppsala Motorverkstäder (UMV) med säte i Uppsala ur resterna av det konkursade gamla företaget MBV. Under de första åren på 20-talet fortsatte tillverkningen av MBVs utombordsmotor, men framförallt gjorde man inombordsmotorer i varierande storlek. Cylindergjutgodset tillverkades nu av Heby Gjuteri och Mekanisk Verkstad som tog över hela företaget 1931. Enligt Agius sysslade företaget med motorreparationer och fungerade som bilverkstad. Motortillverkningen upphörde 1935.

Källor:

Zander, Carl-Eric: Nymanbolagen AB, Nymans vänner 2004
www.batmotorsidan.se

Bilderna kommer från Sjöfartsmuseet och Marinmuséet i Varberg.

THbg