Välj en sida

P A Liljedahl

Godsägaren och brukspatronen Per August Liljedahl föddes i Bollnäs 1831. I Arbrå socken nära Bollnäs ägde han godset Nytorp. Där hade han ägnat sig åt skogsaffärer och av allt att döma skaffat sig en förmögenhet Till Uppsala kom han i början av 1880-talet och där fick han snabbt en god ställning inom såväl politik och samhälle som inom industrin. Mot slutet av seklet var han en välkänd person i staden, en av det lokala samhällets stöttepelare.

Han var djupt involverad i Uppsala Industrifabrik, han kom att äga Hallsjö Brädgård och var en av delägarna i Snusfabriken. Han blev vidare en av delägarna av S:t Eriks och han var ordförande för styrelsen för Erlangens Bayerska Bryggeri. Redan 1884 hamnade han i Spritbolagets styrelse och blev så småningom dess direktör. Han ingick i Sparbankens styrelse och från 1903 Riksbankens avdelningskontors styrelse.

Liljedahl hade även ekonomiska intressen utanför Uppsala som t ex i Visby Cementbolag och naturligtvis det egna godset i Arbrå.Under hela 22 år var hans stadsfullmäktig, han satt i drätselkammaren och i landstinget, i fattigvårdsstyrelsen, i kyrkorådet och i direktionen för Uppsala Hospital. Han stöttade frikostigt universitetet och inte minst Norrlands nation.

I kraft av sin ställning som direktör av Spritbolaget och i drätselkammaren tog han initiativ till bygget av Uppsala Arbetarinstituts lokal Fyrishall, drev igenom det hela och fick det bekostat av spritbolaget. Han verkade sedan som dess styresman fram till sin död 1911 .

P A Liljedahl 1834-1911