Välj en sida

Historien om Uppsala mejerier

Uppsalamejeriet

I kv. Sif på Vaksalagatan 19 etablerade sig år 1871 Uplands Mejeri AB med huvud-kontor i Stockholm. Detta Uppsalas första mejeri var ett litet smörmejeri beläget i gränslandet mellan stad och land. Även tidigare hade bedrivits mejeri­hantering här, men som på en bondgård snarare än en industri.

I kvarteret fick mejeriet samsas med bostadshus, kontor, stall och uthus. Där fanns också ett”parkeringshus” där bönderna inkvarterade sina hästar då de i samband med mjölk­leveran­sern besökte staden.

Grundaren till det som i dag är Arla Foods hette Hildemar Albin (H A) Lidholm (1834-1904) från Nådhammars gård i Södermanland,en eldsjäl och föregångsman inom mejeri-branschen.

H A Lidholm

H A Lidholm

Han startade Stockholms Mjölkförsäljningsbolag som långt senare köptes upp av Lantmännens Mjölk­för­säljningsförening u.p.a., som senare (1927) blev Mjölk­centralen (MC), Arla (1975) och Arla Foods (2000).

Grunden till Arla Foods finns bl a i Uplands Mejeri AB från 1871. En mängd andra företag har under årens lopp fusionerats eller köpts upp för att så småningom bli dagens stora mejerikoncern. Inom Arla betraktar man tillkomsten av Lantmännens Mjölkförsäljningsförening den 26 april 1915 som  företagets födelsedag trots att många av de företag som gått ihop, i likhet med Uplands Mejeri, är betydligt äldre.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Mejeripersonalen på det som idag är Sivia torg

Uppsalamejeriets lokaler i kv. Sif blev med åren hårt ned­slitna och behovet av nya mejerilokaler blev allt större. I december 1911 flyttade hela mejeriet till kv. Thor på andra sidan Vaksalagatan. Det nya mejerilokalerna, som då ansågs vara ett under av modernitet, var en skapelse i tegel och betong och här skulle mejerihanteringen komma att övergå från gammalt hantverk till modern industri. Och ändå, mejeriet förblev något av ett slags bonde­hushåll, ett lätt annorlunda inslag bland Uppsalas industrier.

Den ekonomiska krisen i början på 1930-talet tvingade det lokala mejeriet att år 1932 gå upp i Mjölkcentralen

1974/75 kom nästa förändring, Mjölkcentralen blev Arla ekonomiska förening efter en fusion av flera mejeri­föreningar..

kv Thor 30tal PSandberg UpplPS01714

Mejeriet i kv Thor på 30-talet. Foto: P Sandberg. Upplandsmuseets saml.

För att stärka samhörigheten och markera att en ny epok inleddes behövdes ett nytt namn.

Det nya namnet Arla kommer från Sveriges första mjölkandelsförening, som bildades 1881 på Stora Arla gård i Odesvi socken i Västmanland. Arla kom att ägas av ca 15 000 mjölkbönder i området norr om Skåne upp till och med Uppland och Västmanland.

Mejeriet i Uppsala lades ned år 1997.

Arla Foods bildades i april 2000 genom sammanslagning av svenska Arla och danska MD Foods. Det är en kooperativ mejeriförening som år 2009 ägdes av 7 625 mjölkbönder, varav 3 787 var svenska och 3 838 var danska. Bönderna har en röst var som de använder för att leda föreningen.

Huvudkontoret ligger i Århus. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden och ser Sverige, Danmark, Storbritannien, Finland och Holland som sina kärnmarknader. I Sverige har företaget kontor i Stockholm och Växjö och driftsplatser (mejerier, ysterier, pulverfabriker) på 12 orter i Syd- och Mellansverige samt distributionsterminaler på ytterligare sex orter.

©Uppsala Industriminnesförening och Roland Agius, 2010

Mer läsning om mejeriet och lokalerna

År 2007 publicerade Maths Isacson och Marie Nisser en artikel med titel  Nytt liv i gamla industriområden – erfarenheter från Uppsala mejeris omvandling i Bebyggelsehistorisk Tidskrift.

Artikeln berättar både om mejeriets historia och om vad som hänt med området och lokalerna efter nedläggningen.

Klicka här för att ladda ner artikeln i PdF-format.

Och klicka här för att läsa några av mejeriarbetaren Gustaf Gustafssons minnen från sina många år på mejeriet.