Välj en sida

Vaksala Nya & Vaksala-Eke Tegelbruk

 

Vaksala Nya Tegelbruk startades 1879 av fabrikör E.Lundquist. Senare övertogs det av Wilhelm Lundquist och Oscar Johansson. .

Verksamheten låg ursprungligen i kvarteret Harald vid Hjalmar Brantingsgatan och den numera försvunna Lundagatan. Leran bröts i kvarteren Björken, Petterslund och Harald. Så småningom började leran där att  ta slut och tillståndet att bryta upphörde. Därför köpte man år 1946 mark nära Ekegård i Vaksala, började bryta vid Fridhem och frakta leran till Petterslund.

När produktionen i Petterslund var i full gång så tillverkade ett 50-tal arbetare årligen ett par miljoner tegel. Exempelvis  år 1937 producerades 1,6 miljoner lättmurtegel i formatet 250x120x75 mm, 100 000 enkupiga taktegel, 400 000 tvåkupiga taktegel och 300 000 tegelrör. Man kom också att tillverka stora mängder radialtegel för skorstenar för Skandinaviska Skorstensbyggnads AB. Framförallt använde man rödbrännande lera.

I Petterslund kring år 1920. Foto: Emil Finn. UM

Verksamheten vid Lundagatan upphörde 1957, men byggnaderna stod kvar ytterligare några år.

Företaget flyttade i samband med detta till Ekegård och bytte samtidigt namn till Vaksala-Eke Tegelbruk & Tegelindustri. Men redan år 1965 upphörde produktionen. Bruket köptes av Uppsala Cementgjuteri som där kom att tillverka andra produkter som lättklinkerblock, lecablock och murblock. Denna verksamhet upphörde år 1989.

Ett par bilder från Vaksala nya tegelbruk i Eke. Foto Gunnar Sundgren. UM

THbg