Välj en sida

Vem var H W Söderman?

Henrik Wilhelm Söderman föddes den 29 mars 1829 på Österby bruk. Han var den tredje bland sex syskon. Hans far var masugnsuppsättare vid bruket. Som 13-åring lämnar han hemmet i och får arbete hos olika handlare i Uppsala som dräng, springpojke och gesäll. Kring 1850 får han anställning som allt i allo hos kryddkramhandlaren Wilhelm Ulander, som uppenbarligen inser och förmår ta vara på Södermans talanger och ger honom stort ansvar för affärens skötsel. År 1855 vann Söderman burskap i staden och han kunde överta en handelsbod i hörnet av Kungsängsgatan och Stora Torget. Men Söderman får inte sälja brännvin till enskild konsument. Efter några år lyckas han emellertid på något sätt komma över en sådan mycket inkomstbringande förmån.

H W Söderman. Fotograf okänd. UUB.
H W Söderman. Fotograf okänd. UUB.

År 1860 bjuds Svartbäckens Brännvinsbränneri till försäljning. Det är det överlägset största av stadens två brännerier och några nya får inte startas. Söderman griper chansen tillsammans med sin vän Törnlund och brännerimästaren Adolf Olofsson. Denna affär visar sig vara lönsam.

Ungefär samtidigt köper Söderman fastigheten Vaksalagatan 5, där han redan har sin bostad. Hit flyttar han sin verksamhet. År 1884 låter han byggs om detta hus om och utöka det med en våning och resultatet blir ett stiligt nyrenässanshus som står kvar till 1961. Arkitekt för om- och tillbyggnaden var den som ritat det nya universitetshuset, nämligen H T Holmgren.