Välj en sida

H W Söderman

Henrik Wilhelm Söderman föddes den 29 mars 1829 på Österby bruk. Han
var den tredje bland sex syskon. Hans far var masugnsuppsättare vid
bruket. Som 13-åring lämnar han hemmet i och får arbete hos olika
handlare i Uppsala som dräng, springpojke och gesäll. Kring 1850 får han
anställning som allt i allo hos kryddkramhandlaren Wilhelm Ulander, som
uppenbarligen inser och förmår ta vara på Södermans talanger och ger
honom stort ansvar för affärens skötsel.

År 1855 vann Söderman burskap istaden och han kunde överta en handelsbod i hörnet av Kungsängsgatan och Stora Torget. Men Söderman får inte sälja brännvin till enskild konsument. Efter några år lyckas han emellertid på något sätt komma över en sådan mycket inkomstbringande förmån.

År 1860 bjuds Svartbäckens Brännvinsbränneri till försäljning. Det är
det överlägset största av stadens två brännerier och några nya får inte
startas. Söderman griper chansen tillsammans med sin vän Törnlund och
brännerimästaren Adolf Olofsson. Denna affär visar sig vara lönsam.

Ungefär samtidigt köper Söderman fastigheten Vaksalagatan 5, där han
redan har sin bostad. Hit flyttar han sin verksamhet. År 1884 låter han
byggs om detta hus om och utöka det med en våning och resultatet blir
ett stiligt nyrenässanshus som står kvar till 1961. Arkitekt för om- och
tillbyggnaden var den som ritat det nya universitetshuset, nämligen H T
Holmgren.

H W Söderman. Fotograf okänd. UUB.

H W Söderman. Foto Osti. UUB.