Välj en sida

Waksala (gamla) tegelbruk

I sin intressanta rapport Lertäkter i Uppsala (som i första hand behandlar miljöfaran med de gamla lergroparna) skriver Theresa Weber-Qvarfort:

” Waksala Tegelbruk grundades 1855 öster om Vaksala Torg invid Vaksalagatan i kvarteret Sverre. Botvidsgatan hette tidigare Tegelbruksgatan. Så mycket mer är inte känt om detta tegelbruk. (Stadskarta Upsala 1884, 2011).

1897 flyttades tegelbruket till kv. Håkan, S:t Göransgatan 4, vid Torkelsgatan. Bruket ägdes av SA Odqvist och arvingarna till SA Arrhenius. 1931 stod Sigrid Arrhenius som ägare innan bruket togs över 1934 av AB Waksala Tegelbruk. 1948 tog leran slut och kommunen ville använda marken som inköptes redan 1938 från bruket. Ett nytt lerbrytningsavtal kom inte till stånd för lerbrytning inom Fålhagen och företaget lade ner bruket 1949. Då var föreståndarna advokat Olof Chrysander och M. Lundin. Avflyttningsdatum från Fålhagen var den först maj 1948. 1950 revs bruket i Fålhagen. Verksamheten flyttades till det nyuppförda fullautomatiska tegelbruket i Brillinge.

Produktionen låg 1928 på runt 1,5-2 milj. tegel årligen, ca 50 % dräneringsrör och 50 % taktegel. I Tjernbergs bok nämns produktionen per dag av ca 16 -17000 murtegel, 5500 taktegel, 43000 dikesrör i olika dimensioner. Enbart rödbrännande lera användes. Huset Tripolis byggdes av stenar från bruket.

AB Waksala Tegelbruk (Brillinge Tegelbruk) byggdes 1948 och blev då landets modernaste anläggning med en oljeeldad tunnelugn. Det var den första tunnelugnen för automatisk tillverkning av huvudsakligen fasadstenar. Efter en brand 1956 byggdes bruket upp på nytt. 1972 lades företaget ner och byggnaderna revs 1977.

Produktionen var ca 10 milj. fasadstenar i både rött och gult. Det användes huvudsakligen gulbrännande lera.”

Tegelbrukets lertag låg där Österängens idrottsplats idag ligger.

Tegelbruken på Norra o Södra Kvarngärdet år 1947. Foto Bladh

År 1947 och 1948 tog en välkände Uppsalafotografen Gunnar Sundgren en serie bilder från Waksala tegelbruk vid Torkelsgatan. Här visas ett litet urval, hämtat från Upplandsmuseets samlingar. Klicka på bilderna för att förstora dem.

Uppskattat nattläger
Uppskattad tillflykt för luffare