Välj en sida

Wretmans Boktryckeri

Vid sidan av de två stora tryckerierna, Almqvist & Wiksell och Appelbergs, fanns det ett antal mindre tryckerier, bl a Fyris-Tryck,  Weilands, Östmans och Wretmans Boktryckeri AB samt naturligtvis Akademitryckeriet. Om Wretmans berättar Roland Agius följande i sin bok Industristaden Uppsala:

”Wretmans Boktryckeri grundades 1889 av Harald Wretman, som hade skaffat sig en typografisk utbildning i Tyskland. Dessförinnan hade han en kortare period varit anställd på Almqvist & Wiksells Boktryckeri. Boktryckare Wretman skaffade sig ett gott namn i Uppsala inte minst genom sin erkänt goda yrkes­skicklighet.

De första åren av sin tillvaro höll Wretmans Boktryckeri till i lokaler på Sysslomansgatan 8 för att hösten 1891 flytta snett över gatan till dåvarande domkyrkosysslomansgården med adress Sysslomansgatan 7 (korsningen mot S:t Johannesgatan) för att senare flytta till Östra Ågatan 33 där företaget blev kvar fram till avvecklingen 1973.

Efter boktryckare Wretmans död övertogs företaget av Karl-Gustaf Ekstedt som behöll firmanamnet oförändrat. Han drev företaget till 1908 då det blev dags för nästa ägarbyte. Nu blev Emil Sjögren ägare och Wretmans Boktryckeri förblev i familjen Sjögrens ägo fram till 1973 då tryckeriet lades ned. Men långt tidigare, 1925, ombildade Emil Sjögren sitt företag till aktiebolag.

På Wretmans trycktes förutom böcker även tidningar, tidskrifter, affärs- och reklamtryck. Den maskinella utrustningen var för sin tid fullt modern. Tryck­eriet saknade dock länge eget bokbinderi. Bokbinderi skaffade firman inte förrän i mitten av 1960-talet.

I mitten av 1940-talet hade Wretmans ett 40-tal anställda som därefter successivt minskade. Vid avvecklingen 1973 var det bara nio anställda kvar.”

Efter nedläggningen år 1973 togs maskiner och inventarier över av Tofters tryckeri i Östervåla.