Välj en sida

Johan och Hjalmar Kallenberg

Fabrikör Johannes (Johan) Kallenberg föddes i Skåne år 1839. Han kom tidigt till Uppsala och grundade där 1865 Upsala Tvätt. Det blev så småningom Uppsala största och modernaste tvätteri. Några år senare, år 1878, startade han sitt trävaruföretag. Kring förra sekelskiftet trädde han även in som ägare till Fyrisvalls Tegelbruk, som grundats 50 år tidigare.
Han hann också med att vara medlem av stadsfullmäktige, drätselkammaren , fattigvårdsstyrelsen, hamndirektionen och  byggnadsnämnden samt styrelserna för Fabriks och Hantverksföreningen och borgerskapets gubb- och änkehus. Han var också VD för Ångslups AB Ekoln. Johan Kallenberg avled år 1916.

Hans son Hjalmar Kallenberg föddes 1869. Han utbildade sig till byggnadsingenjör i Stockholm och Berlin. Efter några års anställning på ministeriet för offentliga byggnader i Berlin återvände han till Uppsala år 1898. Här drev han en egen byggnadsrörelse och uppförde ett antal större byggnader. Bland dem märks Hotell Hörnan, Svettis, Kemikum, och Epidemisjukhuset (Kungsgärdets sjukhus).  År 1916 övertog Hjalmar faderns företag , inklusive Bärby säteri som Johan förvärvat år 1906 och Tunabergs sandtag.  Under Hjalmars ledning utvecklades de olika företagen väsentligt.

Hjalmar Kallenberg , som var ogift och barnlös, avled år 1952 som en förmögen man. Redan under sin livstid donerade han stora belopp till Borgarhemmet och Elisabethhemmet .  I testamentet skapades Johan och Hjalmar Kallenbergs Stiftelse. I testamentet föreskrevs vidare att Bärby gård skulle tillfalla Prins Gustafs Stiftelse och Upplands nation tilldelades en stipendiefond.