Föreningens årsmöte kommer att hållas 0nsdagen den 29 mars 2017 kl 18.30. Klicka här för att ladda ner  sammanträdeshandlingarna i PdF-format.

Den 24 november 2015 ägde föreningens årliga medlemsmöte rum.  Klicka här för att ladda ner möteshandlingarna i PdF-format.

Industriminnesföreningen skickar då och då ut ett nyhetsbrev. Klicka här för det senaste brevet.

Verksamhetsberättelser

2012
2014
2015
2016