Den 20 november 2017 kommer föreningens årliga medlemsmöte att äga rum.  Klicka här för att ladda ner möteshandlingarna i PdF-format.

Föreningens årsmöte hölls  0nsdagen den 29 mars 2017 kl 18.30. Klicka här för att ladda ner  sammanträdeshandlingarna i PdF-format.

Industriminnesföreningen skickar då och då ut ett nyhetsbrev. Klicka här för det senaste brevet.

Verksamhetsberättelser

2012
2014
2015
2016