Föreningens permanenta museum ligger inrymd i Nymans Verkstäders gamla fabriksbyggnad med ingång Salagatan 16A i Uppsala. Använd porttelefon eller ring 018-13 40 06.

Normalt, dvs  om inget annat anges i kalendariet, är museet öppet söndagar 13-16. Under juli och augusti gäller andra tider.

Inträdet inklusive fika är 50 kr  för enskilda besökare. Vi kan också ta emot bokade gruppbesök andra tider mot en mindre avgift. Klicka på GRUPP-OCH SKOLBESÖK för närmare detaljer.

I museet vill vi ge en bild av industristaden Uppsala med hjälp av berättelser, fotografier och föremål. Utställningslokalen används också regelbundet för föredrag och seminarieaftnar, både av föreningen själv och av andra, som t.ex. Upsala Ekebysällskapet.

Visningar

Museet visas vanligtvis klockan 14.45.

Klicka på bilderna nedan om du vill förstora dem.

Livsmedelsindustri.

Livsmedelsindustrin var viktig i Uppsala. Här fanns mejeri, slakterier, kvarnindustrin, bryggerier, brännvinsbrännerier , karamellfabriker och bagerier. Vi berättar utförligt framförallt om AB Slotts Industrier, om Uppsala Mejeri AB, men också om  kvarnindustrin  och slakterier. Om du klickar här får du se några prov på Lennart Engströms bilder från slutet av Scans epok i Uppsala.

Foto: Lennart Engström

Foto: Lennart Engström

mejeriutst

Ett hörn av utställningens  mejeridel

 

del av Slotts 2

En del av Slottsutställningen

Om bryggerierna

Om bryggerierna

Kvarnindustri har funnits i Uppsala sedan medeltiden och den har fått en rättmätig plats i utställningen. Här är Uppsala Ångkvarn och Uppsala Valskvarn centrala.

En skärm med bilder från NordMills

En skärm med Lennart Engströms bilder från NordMills

Lustig kvarn

Av Hans Lustig

Askluckan från  Södermans brännvinsbränneri  i Svartbäcken i Uppsala finns nu i föreningens i museum. Det är väl tveksamt om brännvin ska räknas som livsmedel, men brännvinsbränningen var viktig under 1800-Luckantalet och  för Uppsalas industrialisering. År 1860 förvärvade  HW Söderman och ett par kompanjoner bränneriet i Svartbäcken. Imkomsterna härifrån blev den finansiella grunden för Södermans förmögenhet och hans olika företagsprojekt, främst Upsala Ångqvarn. Luckan räddades av Carl-Erik Ringh då fastigheten revs under 1900-talet.

Skor och textilier

I Uppsala fanns en gång tre skofabriker: Hästens, Ekholms och Löfqvists. Utställningen berättar om dessa liksom om Uppsalas textilindustri, som en gång hade många anställda.   Upsala Sidenväverier AB och Nordiska Bandväveriet AB är ett par exempel.

Lervaruindustri

Uppsalaleran gav goda förutsättningar för lervaruindustrier. Såväl innanför som utanför stadens gränser fanns ett stort antal tegelbruk. Störst var  Uppsala Ekeby. I utställningslokalen finns utöver en berättelse även ett par montrar där Upsala Ekebysällskapet ställer ut  föremål.

del av UE-utastst

Upsala Ekeby

Uppala Ekebysällskapets montrar förnyas fortlöpande

Uppsala Ekebysällskapets montrar förnyas fortlöpande

Mekanisk industri

Nymans Verkstäder var under många år den största enskilda tillverkningsindustrin och naturligtvis finns den företrädd i vår utställning. Men Nymans var inte allt.

blanka

I kvarteret Blanka

 

osmunds

Osmunds

Kemisk-teknisk industri

Här spelade länge Gahns en framträdande roll. Vi visar bilder från olika epoker och en representativ samling av Gahnsprodukter. Störst och på många sätt viktigast var Pharmacia. I muséet kan man lära sig mer om detta företag.

Gahns utst just

En del av Gahnsutställningen

Pharmacia utst

Pharmacia

Grafisk industri

Uppsala var känt för sina många tryckerier. Mest känt var Almqvist & Wiksells men det fanns även  andra tryckerier som  Appelbergs, Wretmans, Berlings Akademitryckeri m fl. I muséet finns ett hörn som är ägnats åt denna industri.

Grafisk industri

Den grafiska industrin i Uppsala

Men detta är inte allt!

Det finns mycket annat att se och ta del av. Inte minst Hans Lustigs många skulpturer, föreställande människor i arbete. Där finns också berättelsen om byggmästarna som byggde Uppsala och en kavalkad av 100-åriga Uppsalienska industriannonser.

Lustig

Med kroppen som insats av Hans Lustig

byggmästare

Folkhemmets byggmästare