Uppsala var från 1860-talet fram till 1970-talet en livaktig industristad med tillverkning av cyklar, motorcyklar, utombordare, skor, tvål och skönhetsmedel, med textilindustri, livsmedelsindustri, boktryckerier, mekanisk industri och tegelbruk och mycket annat.

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i de böcker som skrivits om staden. Uppsala Industriminnesförening vill plocka fram detta alltför bortglömda kulturarv, förvalta och levandegöra det.

På gång

Sommaröppet

19 juli, 2022

Museet är öppet kl 13 – 16. Visning kl 13.30. Entré 50 kr, gratis för ungdom och medlemmar.

Sommaröppet

21 juli, 2022

Museet är öppet kl 13 – 16. Visning kl 13.30. Entré 50 kr, gratis för ungdom och medlemmar.

Sommaröppet

25 juli, 2022

Museet är öppet kl 13 – 16. Visning kl 13.30. Entré 50 kr, gratis för ungdom och medlemmar.

Sommaröppet

27 juli, 2022

Museet är öppet kl 13 – 16. Visning kl 13.30. Entré 50 kr, gratis för ungdom och medlemmar.

Nyheter

Uppsala kommuns kulturarvspris 2022

Industriminnesföreningen får kommunens kulturarvspris 2022 på 20 000 kronor för sitt arbete under 25 år med att omhänderta och synliggöra Uppsalas industrihistoriska kulturarv. Genom utställningar, publikationer, föredrag, dramatiseringar och digitalt tillgängliggörande sprider föreningen kunskap om Uppsala som industristad – både till nya museibesökare och yngre generationer och äldre som varit med och minns, säger Linda Eskilsson, kulturnämndens ordförande.

Museet nu återinvigt!

I höstas tvingades vi  lämna våra gamla lokaler, men de nya i grannhuset  är minst lika bra. Flera medlemmar har lagt ner mycket arbete på att bygga upp utställningen igen och den 3 april öppnade vi på nytt. Allt är inte färdigt än, men det finns mycket att se.

Upsala Bröd

Hemsidan har kompletterats med en berättelse om Upsala Bröd, knäckebrödsfabriken på Storgatan. Berättare är Gunnar Åkerblom, son och sonson till fabrikens tidigare ägareoch chefer. Klicka ovan eller under fliken LIVSMEDELSINDUSTRI.

Prometek

Här på hemsidan finns nu en nyskriven berättelse om PROMETEK som var en stor verkstadsindustri ute på Boländerna med rötter i Nymans verkstäder och i Jalmarsons. Klicka här ovan eller sök under fliken Verkstadsindustri.

HELA-kameran

Klicka här ovan och läs berättelsen om kameratillverkningen i Uppsala.