Uppsala var från 1860-talet fram till 1970-talet en livaktig industristad med tillverkning av cyklar, motorcyklar, utombordare, skor, tvål och skönhetsmedel, med textilindustri, livsmedelsindustri, boktryckerier, mekanisk industri och tegelbruk och mycket annat.

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i de böcker som skrivits om staden. Uppsala Industriminnesförening vill plocka fram detta alltför bortglömda kulturarv, förvalta och levandegöra det.

På gång

Öppet hus. Föredrag

17 oktober, 2021

Museet är öppet kl 13 – 16. Kl 13.30 kommer Helena Westin, kulturarvsansvarig hos Uppsala kommun till museet söndagen. Hon ska berätta om sin verksamhet på temat Konst, kulturarv och industriminnen. Inträde 50 kr

Öppet hus

24 oktober, 2021

Nu är muséet öppet igen. Alla är välkomna kl 13 – 16. Inträde 50 kr

Öppet hus

14 november, 2021

Muséet öppet kl 13 – 16. Alla välkomna. Inträde 50 kr.

Nyheter

Martin Ahlséns minnen

Martin arbetade på Nymans inköpsavdelning i 42 år. År 1977, ett par år innan han avled, skrev han ner sina minnen. Läs dem på denna hemsida. Finns under fliken BERÄTTELSER, under fliken NYMANS och LÄNKAR/LITTERATUR.

Museet öppet igen under några veckor

Museet är nu öppet för individuella söndagsbesök och bokade besök , men bara t om den 14 november. Och den 7 november är det stängt. Efter nyår kommer vi att öppna igen i nya lokaler. Glöm inte att  besöka museet virtuellt. Se och lyssna på Owe Hedins och Maths Isacssons presentationer.

Föredrag

Föreningen kämpar hårt med att hitta sätt att vidareförmedla sitt budskap under rådande Coronatider. I den andan vill vi lyfta fram våra hittills 39 inspelade föredrag på olika teman. Samtliga ligger klickbara under fliken FÖREDRAG.