Uppsala var från 1860-talet fram till 1970-talet en livaktig industristad med tillverkning av cyklar, motorcyklar, utombordare, skor, tvål och skönhetsmedel, med textilindustri, livsmedelsindustri, boktryckerier, mekanisk industri och tegelbruk och mycket annat.

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i de böcker som skrivits om staden. Uppsala Industriminnesförening vill plocka fram detta alltför bortglömda kulturarv, förvalta och levandegöra det .

På gång

Kulturbärarträff

5 oktober, 2016

Ett informell träff  och knytkalas för alla föreningens medlemmar.   Ta gärna med en vän. Man anmäler sig till Owe Hedin (018-42 52 51,  ordforande@uppsalaindustriminnesforening.se ). Vi sitter nog till bords kl. 18. Lokalen öppen från 17.30.

Nyheter

Ny bok

Föreningens flitiga styrelsemedlemmar slår till igen!  Nu har Kersti Kollberg och Björn Ullhagen skrivit och illustrerat en bok om det gamla spännande företaget Tärnsjö Garveri. Boken kan bl a köpas hos Industriminnesföreningen.