Uppsala var från 1860-talet fram till 1970-talet en livaktig industristad med tillverkning av cyklar, motorcyklar, utombordare, skor, tvål och skönhetsmedel, med textilindustri, livsmedelsindustri, boktryckerier, mekanisk industri och tegelbruk och mycket annat.

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i de böcker som skrivits om staden. Uppsala Industriminnesförening vill plocka fram detta alltför bortglömda kulturarv, förvalta och levandegöra det.

På gång

Från springgrabb till ombudsman

28 april, 2019

Owe Hedin berättar kl 13.30 från sin tid som anställd på olika industrier i Uppsala åren 1955-2001. Öppet hus kl 13-16. Visning av utställningen kl 14.45. Entre 50 inkl fika.

Då arbetarklassen vaknade

12 maj, 2019

Lennart Göransson berättar kl 13.30 med foton om ryssgubbar, Svarta Bäcken och Spårvinkeln. Museet öppet 13-16. Visning kl 14.45. Entré 50 kr inkl fika.

Nyheter

Öppet söndagar i stället för lördagar

Muséet är nu öppet söndagar 13-16 i stället för lördagar 11-14. Det kommer då alltid att vara antingen vara något föredrag eller visning av filmer med industrihistoriskt innehåll.

Bli medlem!

Är du intresserad av Uppsalas industrihistoria? Vill du hjälpa till att vårda det industriella kulturarvet? Då är Uppsala Industriminnesförening en förening för dej!