Uppsala var från 1860-talet fram till 1970-talet en livaktig industristad med tillverkning av cyklar, motorcyklar, utombordare, skor, tvål och skönhetsmedel, med textilindustri, livsmedelsindustri, boktryckerier, mekanisk industri och tegelbruk och mycket annat.

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i de böcker som skrivits om staden. Uppsala Industriminnesförening vill plocka fram detta alltför bortglömda kulturarv, förvalta och levandegöra det .

På gång

Det finns inga evenemang att visa

Nyheter

Uppsala Ångkvarn

Nu finns här på hemsidan en ny berättelse om Ångkvarn och dess grundare H W Söderman. Klicka ovan.

Nymans

Norra Europas största cykeltillverkare fanns i slutet av 1940-talet i Uppsala. Nymanbolagen hade 1948 hade 1 600 anställda. Varje år tillverkades 150 000 cyklar. Ett drygt decennium senare var Nymanseran över. Den sista cykeln tillverkades den 12 mars 1963. Nymancyklarna tillverkades där Uppsalas industrimuseum ligger. Läs mera om Nymans under flikarna Museet och Industrihistoria.

Uppsalas industribyggnader från 1700-talet till 1970

För några år sedan gjorde Anders Franzén och Petra Ejdesjö en utomordentlig intressant och värdefull beskrivning av de äldre industribyggnaderna i Uppsala. Rapporten har varit svåråtkomlig men finns nu  i sin helhet på denna hemsida. Klicka här ovan.