Uppsala var från 1860-talet fram till 1970-talet en livaktig industristad med tillverkning av cyklar, motorcyklar, utombordare, skor, tvål och skönhetsmedel, med textilindustri, livsmedelsindustri, boktryckerier, mekanisk industri och tegelbruk och mycket annat.

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i de böcker som skrivits om staden. Uppsala Industriminnesförening vill plocka fram detta alltför bortglömda kulturarv, förvalta och levandegöra det .

På gång

Industriminnesföreningens dag

12 november, 2016

En alldeles extra intressant lördag! Inte bara öppet hus som vanligt utan också två föredrag mm. Klicka på boxen  här ovan för hela programmet. Alla välkomna. Fritt inträde.

Nyheter

Henrik Gahns AB

Nu finns det här på hemsidan en helt nyskriven berättelse om Gahns. Klicka på boxen ovan.

Ny bok

Föreningens flitiga styrelsemedlemmar slår till igen!  Nu har Kersti Kollberg och Björn Ullhagen skrivit och illustrerat en bok om det gamla spännande företaget Tärnsjö Garveri. Boken kan bl a köpas hos Industriminnesföreningen.