Uppsala var från 1860-talet fram till 1970-talet en livaktig industristad med tillverkning av cyklar, motorcyklar, utombordare, skor, tvål och skönhetsmedel, med textilindustri, livsmedelsindustri, boktryckerier, mekanisk industri och tegelbruk och mycket annat.

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i de böcker som skrivits om staden. Uppsala Industriminnesförening vill plocka fram detta alltför bortglömda kulturarv, förvalta och levandegöra det.

På gång

Öppet hus kl 13 – 16

2 februari, 2020

Öppet hus kl 13 – 16. Visning kl 13.30. Filmvisning 14.30 Entré 50 kr inkl fika

Nyheter

Ångkvarnsområdets framtid

Kommunen har gjort ett förslag till detaljplan som har varit ute på samråd till den  16 oktober 2019. Förslaget berör i allra högsta grad det viktigaste monumentet från Uppsala industritid. Alla som är intresserade av Uppsalas gamla industrier bör sätta sig in i föreslaget. Klicka på bilden ovan.

Bli medlem!

Är du intresserad av Uppsalas industrihistoria? Vill du hjälpa till att vårda det industriella kulturarvet? Då är Uppsala Industriminnesförening en förening för dej!