Uppsala var från 1860-talet fram till 1970-talet en livaktig industristad med tillverkning av cyklar, motorcyklar, utombordare, skor, tvål och skönhetsmedel, med textilindustri, livsmedelsindustri, boktryckerier, mekanisk industri och tegelbruk och mycket annat.

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i de böcker som skrivits om staden. Uppsala Industriminnesförening vill plocka fram detta alltför bortglömda kulturarv, förvalta och levandegöra det .

På gång

Industriugnar och långfärdsskridskor

25 mars, 2017

Owe Hedin, föreningens ordf, anställd vid Osmunds i 22 år, berättar om detta verkstadsföretags historia. Föredraget hålls kl 12.30-13.30. Entré 50 kr. Fika 20 kr. Utställningslokalen öppen kl 11 – 14.  Guidad visning i muséet kl 11.15.

Årsmöte

29 mars, 2017

Industriminnesföreningens årsmöte. Tid: 18.30 – 21. Sammanträdeshandlingar  skickas ut och kan också a tankas ner från denna hemsida. Gå till fliken FÖRENINGEN/NYHETSBREV, MÖTESINFO.

Nyheter

Arbetslivsmuséer

Överallt i Sverige kan man hitta ett arbetslivsmuseum. Gårdagens teknik, dofter, ljud, människor och spännande historier. Arbetsams museiguide 2017 är nu klar med en presentation av 450 arbetslivsmuseer. Klicka på en lämplig ruta ovan för att tanka ner hela katalogen eller den del som rör Uppland.

Kvarteret Ångkvarnen

Per Lundgren på Upplandsmuséet har på BESQAB:s uppdrag gjort en kulturhistorisk analys av byggnaderna i kvarteret Ångkvarnen. Rapporten innehåller en mängd fakta och utmynnar i ett antal rekommendationer och förslag till riktlinjer för hur kvarnområdet ska förändras och vilka byggnader som bör bevaras.

Uppsalas industribyggnader från 1700-talet till 1970

För några år sedan gjorde Anders Franzén och Petra Ejdesjö en utomordentlig intressant och värdefull beskrivning av de äldre industribyggnaderna i Uppsala. Rapporten har varit svåråtkomlig men finns nu  i sin helhet på denna hemsida. Klicka här ovan.