Uppsala var från 1860-talet fram till 1970-talet en livaktig industristad med tillverkning av cyklar, motorcyklar, utombordare, skor, tvål och skönhetsmedel, med textilindustri, livsmedelsindustri, boktryckerier, mekanisk industri och tegelbruk och mycket annat.

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i de böcker som skrivits om staden. Uppsala Industriminnesförening vill plocka fram detta alltför bortglömda kulturarv, förvalta och levandegöra det .

På gång

Boksläpp och öppet hus 11-15

19 augusti, 2017

13.00 Boksläpp med Roland Agius. 11.15-11.45 Guidning i museet. 12.30 Musik av Pelle Lundblad. Vi bjuder på lätta förfriskningar. Fri entré.

Nyheter

Böcker

Den 19 augusti kommer Roland Agius nya bok att presenteras. Redan nu finns ett dussintal andra intressanta böcker till försäljning på muséet samt bl a Pelle Lundblads skiva ”Min stad”.

Föredragen

Har du missat något av de populära lördagsföredragen. Om du går till fliken FÖREDRAG/BERÄTTELSER så hittar du inspelningar av de flesta av dem.

Arbetslivsmuséer

Överallt i Sverige kan man hitta ett arbetslivsmuseum. Gårdagens teknik, dofter, ljud, människor och spännande historier. Arbetsams museiguide 2017 är nu klar med en presentation av 450 arbetslivsmuseer. Klicka på en lämplig ruta ovan för att tanka ner hela katalogen eller den del som rör Uppland.

Kvarteret Ångkvarnen

Per Lundgren på Upplandsmuséet har på BESQAB:s uppdrag gjort en kulturhistorisk analys av byggnaderna i kvarteret Ångkvarnen. Rapporten innehåller en mängd fakta och utmynnar i ett antal rekommendationer och förslag till riktlinjer för hur kvarnområdet ska förändras och vilka byggnader som bör bevaras.

Uppsalas industribyggnader från 1700-talet till 1970

För några år sedan gjorde Anders Franzén och Petra Ejdesjö en utomordentlig intressant och värdefull beskrivning av de äldre industribyggnaderna i Uppsala. Rapporten har varit svåråtkomlig men finns nu  i sin helhet på denna hemsida. Klicka här ovan.