Uppsala var från 1860-talet fram till 1970-talet en livaktig industristad med tillverkning av cyklar, motorcyklar, utombordare, skor, tvål och skönhetsmedel, med textilindustri, livsmedelsindustri, boktryckerier, mekanisk industri och tegelbruk och mycket annat.

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i de böcker som skrivits om staden. Uppsala Industriminnesförening vill plocka fram detta alltför bortglömda kulturarv, förvalta och levandegöra det.

På gång

Museinatt kl 20 – 24

1 juni, 2019

Ett gemensamt arrangemang med Uppsalamuseernas informationsförening. Vi bjuder på visning av vårt museum och visar en del filmer. Fritt inträde. Fika 20 kr.

Öppet hus kl 13 – 16

16 juni, 2019

Vårterminens sista öppna hus. Visning kl 13.30. Filmer. Entré 50 kr inkl. fika

Nyheter

Öppet söndagar i stället för lördagar

Muséet är nu öppet söndagar 13-16 i stället för lördagar 11-14. Det kommer då alltid att vara antingen vara något föredrag eller visning av filmer med industrihistoriskt innehåll.

Bli medlem!

Är du intresserad av Uppsalas industrihistoria? Vill du hjälpa till att vårda det industriella kulturarvet? Då är Uppsala Industriminnesförening en förening för dej!