Uppsala var från 1860-talet fram till 1970-talet en livaktig industristad med tillverkning av cyklar, motorcyklar, utombordare, skor, tvål och skönhetsmedel, med textilindustri, livsmedelsindustri, boktryckerier, mekanisk industri och tegelbruk och mycket annat.

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i de böcker som skrivits om staden. Uppsala Industriminnesförening vill plocka fram detta alltför bortglömda kulturarv, förvalta och levandegöra det.

På gång

Besök Industriminnesmuseet digitalt på Museinatten

6 juni, 2020

Uppsala industriminnesmuseum öppnar på Museinatten lördagen den 6 juni – digitalt. Uppsala Industrimuseem och andra museer i Uppsalamuseernas informationsförening visar upp sig i filmsekvenser som kommer att finnas på Facebook och Youtube. Klicka här ovan för vårt bidrag och för alla andra Uppsalamuseers bidrag. Digitalt välkomna till Industriminnesmuseet på lördag!

Nyheter

Ditt dagliga bröd – vårt arbete

För 17 år sedan gjorde Industriminnesföreningen tillsammans med några andra en utställning med denna titel som sedan vandrade runt på olika ställen i sta’n. Den visades bl a på Stadsbiblioteket. Klicka här ovan och få en bild av utställningen.

Optiken i Uppsala

Gå till  sidan och läs berättelsen om optiken i Uppsala, om far och son Rose, om far och son Åberg och om far och son Drömer. Sidan har uppdaterats den 7 maj och innehåller bl a nya bilder.

Uppsala Industrifabrik – ett löntagarägt företag

En gång fanns ett industri- och hantverksområde nära järnvägen och kring den gata som i dag heter Suttungsgatan.  Kvar av allt detta är endast en enda industrifastighet, nämligen Uppsala Industrifabrik, nu inklämd mellan modernare byggnader. Fabriken var ett tidigt exempel på ett löntagarägt företag. Gå till fliken INDUSTRIHISTORIA/TRÄINDUSTRI/UPPSALA INDUSTRIFABRIK eller klicka på boxen här ovan.

Utombordsmotorer i Uppsala

Det är ingen hemlighet att Uppsala hade en betydande båtmotortillverkning under åren 1953 till 1979. Nymans verkstäder var under dessa år en mycket stor tillverkare av utombordsmotorer.  Mindre välkänt är att historien började långt tidigare. Gå till fliken INDUSTRIHISTORIA/MASKIN OCH METALLINDUSTRI /MOTOR- OCH BÅTVERKSTÄDERNA eller klicka på rutan här ovan och läs mer.

Güntherska

Nu finns en ny sida med bilder från arbetet på Güntherska konditoriet. Sök under fliken INDUSTRIHISTORIA/LIVSMEDELSINDUSTRI eller under  BILDER.