Uppsala var från 1860-talet fram till 1970-talet en livaktig industristad med tillverkning av cyklar, motorcyklar, utombordare, skor, tvål och skönhetsmedel, med textilindustri, livsmedelsindustri, boktryckerier, mekanisk industri och tegelbruk och mycket annat.

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i de böcker som skrivits om staden. Uppsala Industriminnesförening vill plocka fram detta alltför bortglömda kulturarv, förvalta och levandegöra det .

På gång

Nyheter

Föredragen

Har du missat något av de populära lördagsföredragen. Om du går till fliken FÖREDRAG/BERÄTTELSER så hittar du inspelningar av de flesta av dem.

Museet

Två nya inslag i utställningen har nu tillkommit, nämligen ”Energi för industri och hushåll” och ”Ur Uppsalas tryckerihistoria”.

Ny ordförande

På årsmötet den 29 mars utsågs tidigare vice ordförande Björn Lööv till ny ordförande för föreningen. Den avgående ordföranden, Owe Hedin, avtackades och kvarstår i styrelsen. Ytterligare styrelseledamöter och suppleanter omvaldes.

Arbetslivsmuséer

Överallt i Sverige kan man hitta ett arbetslivsmuseum. Gårdagens teknik, dofter, ljud, människor och spännande historier. Arbetsams museiguide 2017 är nu klar med en presentation av 450 arbetslivsmuseer. Klicka på en lämplig ruta ovan för att tanka ner hela katalogen eller den del som rör Uppland.

Kvarteret Ångkvarnen

Per Lundgren på Upplandsmuséet har på BESQAB:s uppdrag gjort en kulturhistorisk analys av byggnaderna i kvarteret Ångkvarnen. Rapporten innehåller en mängd fakta och utmynnar i ett antal rekommendationer och förslag till riktlinjer för hur kvarnområdet ska förändras och vilka byggnader som bör bevaras.