Uppsala var från 1860-talet fram till 1970-talet en livaktig industristad med tillverkning av cyklar, motorcyklar, utombordare, skor, tvål och skönhetsmedel, med textilindustri, livsmedelsindustri, boktryckerier, mekanisk industri och tegelbruk och mycket annat.

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i de böcker som skrivits om staden. Uppsala Industriminnesförening vill plocka fram detta alltför bortglömda kulturarv, förvalta och levandegöra det.

På gång

Ute på Kvarngärdet – Josef Erikssons cykelfabrik och Mjölkcentralen

20 september, 2020

Lennart Göransson gör en kort vandring med början kl 13 i Österplans södra ände, intill S:t Persgatan. Antalet deltagare är begränsat till 12 personer. Vandringen tar drygt en timme. Föranmälan tas emot på 073-963 63 06 eller till lennart.goransson@telia.com Ingen deltagaravgift.

Nyheter

Föredrag

Föreningen kämpar hårt med att hitta sätt att vidareförmedla sitt budskap under rådande Coronatider. I den andan vill vi lyfta fram våra hittills 37 inspelade föredrag på olika teman. Samtliga ligger klickbara under fliken FÖREDRAG. Den här veckan vill vi särskilt rekommendera de som du kan nå genom att klicka på bilderna här ovan

Besök museet virtuellt

Se och lyssna på Owe Hedins presentation.  Den filmen är 45 min lång. Här finns också en 10-minuters version som togs fram för museinatten den 6 juni.

Optiken i Uppsala

Läs berättelsen om Uppsala Optiska Industri, om far och son Rose, om far och son Åberg och om far och son Drömer. Sidan har uppdaterats med  nya bilder.

Uppsala Industrifabrik – ett löntagarägt företag

Kvar av industri- och hantverksområdet nära järnvägsstationen är endast en industrifastighet, nämligen Uppsala Industrifabrik som en gång inrymde ett tidigt exempel på ett löntagarägt företag. Gå till fliken INDUSTRIHISTORIA/TRÄINDUSTRI/UPPSALA INDUSTRIFABRIK.

Bageriarbetarstrejk 1898

Läs Henrik Åbergs berättelse om bageriarbetarstrejken år 1898. Se INDUSTRIHISTORIA/LIVSMEDELSINDUSTRI/ÅBERGS