Uppsala var från 1860-talet fram till 1970-talet en livaktig industristad med tillverkning av cyklar, motorcyklar, utombordare, skor, tvål och skönhetsmedel, med textilindustri, livsmedelsindustri, boktryckerier, mekanisk industri och tegelbruk och mycket annat.

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i de böcker som skrivits om staden. Uppsala Industriminnesförening vill plocka fram detta alltför bortglömda kulturarv, förvalta och levandegöra det .

På gång

Arbetarna har lämnat fabriken …

24 februari, 2018

Byggnadsantikvarie Anders Franzén berättar kl 12.30 om sin och Petra Ejdesjös inventering av Uppsalas äldre industrilokaler. Alla välkomna. Muséet öpet kl 11 – 14. Visning kl 11.15. Inträde 50:- inkl. fika. Alla välkomna.

Öppet hus – Det försvunna Uppsala

3 mars, 2018

Utöver sedvanligt Öppet Hus kommer arkivarie Erik Lindblad kl 12.30 att ge en introduktion till utställningen och berätta lite om Stadsarkivets verksamhet. Lokalen öppen kl 11 – 14. Visning av utställningen 11.15. Inträde 50:- inkl. fika.

Årsmöte

21 mars, 2018

Mer information kommer.

Nyheter

Uppsalas industribyggnader från 1700-talet till 1970

För några år sedan gjorde Anders Franzén och Petra Ejdesjö en utomordentlig intressant och värdefull beskrivning av de äldre industribyggnaderna i Uppsala. Rapporten har varit svåråtkomlig men finns nu  i sin helhet på denna hemsida. Klicka här ovan.

Det försvunna Uppsala

Utställningen ”Det försvunna Uppsala”  kommer att visas i museet under tiden 3 mars – 7 april. Den är producerad av stadsarkivet och visar ett urval bilder som skildrar stadens äldre bebyggelsemiljöer i form av hus, gator, gårdar, affärer, bilar och inte minst stadens invånare. Under 1960- och 1970-talet skedde stora förändringar av Uppsalas stadsbild.  

En stor del av stadens äldre bebyggelse revs.  På stadsarkivet finns en bildsamling med ca 6 000 rivningsfotografier. När man ansökte om rivningslov hos byggnadsnämnden lämnades dessa bilder in som bilagor. Bilderna skildrar tillsammans ett försvunnet Uppsala.

Ny bok om Strömsbergs bruk

Strömsbergs bruk fyller i år 375 år. Nu finns Kersti Kollbergs och Björn Ullhagens bok om det gamla vallonbruket i Norduppland till försäljning i museets bokhandel. Boken beskriver  livet på bruket under århundradenas gång. Vi får veta mer om smedernas och herrgårdsfröknarnas vardag. I dag är bruket ett av de mest välbevarade vallonbruken i landet.

Böcker

Utöver Roland Agius nya bok finns ett dussintal andra intressanta och ofta svåråtkomliga böcker till försäljning på muséet.