Industriminnesföreningen i Uppsala har nyligen gett ut en bok som speglar industriepoken i Uppsala.

På 232 fakta- och bildspäckade sidor berättar Roland Agius om stadens industrier från slutet av 1200-talet och under storhetstiden från ca 1860 till ca 1970. Det handlar om ett unikt aktstycke som är i det närmaste heltäckande. Det ger även en inblick i de under tidsepoken vid var tid rådande förhållandena för såväl företagare som anställda.

Boken är elegant utformad i ”kaffebordsformat” och kan förutom för kunskapsinhämtande även med fördel nyttjas som presentbok.

Boken försäljs kontant eller via swishbetalning under muséets ordinarie öppettider. Boken kan köpas genom insättning av 300kr + porto 89kr = 389kr genom insättning på plusgiro 10 98 43-3. Boken kommer då hemsänd till köparens adress. Medlemmar i Uppsala Industriminnesförening får 50 kr rabatt, dvs de får boken för 250 kr + eventuellt porto.

På gång

Byggmästare Anders Diös. Öppet hus

30 september, 2017

Per Uhlén, tidigare vd för Diös AB berättar om den legendariske byggmästaren. Muséet öppet kl 11 – 14. Entré 50 kr inkl. fika och visning.

Industriminnesföreningens dag

21 oktober, 2017

Denna dag hyllar vi vår  medlem och samarbetspartner, Hans Lustig, som avled förra året. Vi öppnar då en utställning av inlånade träskulpturer från Upplandsmuseet. Samt teatermedverkan. Dagen innehåller även ett samtal  om ‘Dåtid, nutid, framtid’. Där medverkar bl a professor Maths Isacson och Bo Kjellén, två av föreningens veteraner. Öppet kl 11-15 (prel.). Fri entré.

Nyheter

Böcker

Utöver Roland Agius nya bok finns ett dussintal andra intressanta böcker till försäljning på muséet samt bl a Pelle Lundblads skiva ”Min stad”.

Föredragen

Har du missat något av de populära lördagsföredragen. Om du går till fliken FÖREDRAG så hittar du inspelningar av de flesta av dem.

Arbetslivsmuséer

Överallt i Sverige kan man hitta ett arbetslivsmuseum. Gårdagens teknik, dofter, ljud, människor och spännande historier. Arbetsams museiguide 2017 är nu klar med en presentation av 450 arbetslivsmuseer. Klicka på en lämplig ruta ovan för att tanka ner hela katalogen eller den del som rör Uppland.

Kvarteret Ångkvarnen

Per Lundgren på Upplandsmuséet har på BESQAB:s uppdrag gjort en kulturhistorisk analys av byggnaderna i kvarteret Ångkvarnen. Rapporten innehåller en mängd fakta och utmynnar i ett antal rekommendationer och förslag till riktlinjer för hur kvarnområdet ska förändras och vilka byggnader som bör bevaras.

Uppsalas industribyggnader från 1700-talet till 1970

För några år sedan gjorde Anders Franzén och Petra Ejdesjö en utomordentlig intressant och värdefull beskrivning av de äldre industribyggnaderna i Uppsala. Rapporten har varit svåråtkomlig men finns nu  i sin helhet på denna hemsida. Klicka här ovan.