Uppsala var från 1860-talet fram till 1970-talet en livaktig industristad med tillverkning av cyklar, motorcyklar, utombordare, skor, tvål och skönhetsmedel, med textilindustri, livsmedelsindustri, boktryckerier, mekanisk industri och tegelbruk och mycket annat.

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i de böcker som skrivits om staden. Uppsala Industriminnesförening vill plocka fram detta alltför bortglömda kulturarv, förvalta och levandegöra det.

På gång

Nyheter

Museet stängt Föreningens museum är tyvärr tills vidare stängt för besök. Det kommer att öppnas för individuella söndagsbesök och bokade besök så snart det bedöms möjligt.

AB Spritmotorer i Uppsala

År 1918 gjordes ett djärvt försök att starta tillverkning av bilmotorer mm avsedda för alkohol som bränsle. Klicka här ovan och läs om projektet och om krafterna bakom det.

Tegelbruken i Svartbäcken

Nu kan du här läsa en helt omarbetad sida om de olika tegelbruken i Norra Uppsala – Uppsala Gamla (Ullströms), Fyrisvalls, Uppsala Norra, Nyåkers samt Röbo tegelbruk. Sök under fliken INDUSTRIHISTORIA/LER, STEN och JORD

Anders Leidstedts filmer

Ta chansen att se de två filmer som Anders gjort och som nu finns tillgängliga här på hemsidan under fliken FILMER.

Föredrag

Föreningen kämpar hårt med att hitta sätt att vidareförmedla sitt budskap under rådande Coronatider. I den andan vill vi lyfta fram våra hittills 39 inspelade föredrag på olika teman. Samtliga ligger klickbara under fliken FÖREDRAG. Den här veckan vill vi särskilt rekommendera de som du kan nå genom att klicka på bilderna här ovan