Uppsala var från 1860-talet fram till 1970-talet en livaktig industristad med tillverkning av cyklar, motorcyklar, utombordare, skor, tvål och skönhetsmedel, med textilindustri, livsmedelsindustri, boktryckerier, mekanisk industri och tegelbruk och mycket annat.

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i de böcker som skrivits om staden. Uppsala Industriminnesförening vill plocka fram detta alltför bortglömda kulturarv, förvalta och levandegöra det.

På gång

Höstlovsöppet

30 oktober, 2019

Muséet är öppet kl 13 – 16 för skolungdom.

Nyheter

Ångkvarnsområdets framtid

Kommunen har gjort ett förslag till detaljplan som är ute på samråd fr.o.m 4 september t.o.m 16 oktober 2019. Förslaget berör i allra högsta grad det viktigaste monumentet från Uppsala industritid. Alla som är intresserade av Uppsalas gamla industrier bör sätta sig in i föreslaget och ge sina synpunkter. Klicka på bilden ovan.

Öppet söndagar i stället för lördagar

Muséet är nu öppet söndagar 13-16 i stället för lördagar 11-14. Det kommer då alltid att vara antingen vara något föredrag eller visning av filmer med industrihistoriskt innehåll.

Bli medlem!

Är du intresserad av Uppsalas industrihistoria? Vill du hjälpa till att vårda det industriella kulturarvet? Då är Uppsala Industriminnesförening en förening för dej!