Välj en sida

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i de böcker som skrivits om staden.

Men Uppsala var från 1860-talet fram till 1970-talet en livaktig industristad med tillverkning av cyklar, motorcyklar, utombordare, skor, tvål och skönhetsmedel, med textilindustri, livsmedelsindustri, boktryckerier, mekanisk industri och tegelbruk och mycket annat.

Uppsala Industriminnesförening vill plocka fram detta alltför bortglömda kulturarv, förvalta och levandegöra det.

Den viktigaste och synligaste delen av föreningens verksamhet utgörs av det permanenta museet  på Salagatan i Uppsala. Detta är öppen varje söndag, bortsett från några sommarveckor och vissa helgdagar.

Klicka på bilden ovan för en kort introduktion till Industrimuseet

Klicka på bilden och läs om ölet från Erlangens på Kyrkogårdsgatan

Klicka på bilden och du kommer till Roland Agius gamla innehållsrika hemsida

NYHETER

Erlangens Bayerska Bryggeri

I Uppsala fanns det två stora bryggerier som bryggde "bayerskt" öl. Läs om Erlangens Bayerska Bryggeri i den nyskrivna berättelsen här på denna hemsida.

Agius hemsida

Många har saknat Rolands innehållsrika hemsida. Den finns nu tillgänglig och kan lättast nås genom att klicka på lämpligt ställe här ovan.