Uppsala var från 1860-talet fram till 1970-talet en livaktig industristad med tillverkning av cyklar, motorcyklar, utombordare, skor, tvål och skönhetsmedel, med textilindustri, livsmedelsindustri, boktryckerier, mekanisk industri och tegelbruk och mycket annat.

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i de böcker som skrivits om staden. Uppsala Industriminnesförening vill plocka fram detta alltför bortglömda kulturarv, förvalta och levandegöra det.

På gång

Öppet hus

9 oktober, 2022

Museet är öppet för besök kl 13 alla söndagar (utom 11/9 och 6/11). Alla välkomna. Visning kl 13.30. Entré 50 kr. Gratis för ungdom och medlemmar. Kl 16 stänger vi.

Ekholms Skofabrik – öppet hus

30 oktober, 2022

Lars Ekholm berättar kl 13:30 om familjens skofabrik: ”Joh. Ekholms skofabrik – ett Uppsalaföretag som kom och gick …”.

Medlemskväll

9 november, 2022

Inbjudan till föreningens medlemmar kommer

Museidag

13 november, 2022

Museet öppet kl 12 – 17

Nyheter

Upsala Bröd

Hemsidan har kompletterats med en berättelse om Upsala Bröd, knäckebrödsfabriken på Storgatan. Berättare är Gunnar Åkerblom, son och sonson till fabrikens tidigare ägareoch chefer. Klicka ovan eller under fliken LIVSMEDELSINDUSTRI.

Prometek

Här på hemsidan finns nu en nyskriven berättelse om PROMETEK som var en stor verkstadsindustri ute på Boländerna med rötter i Nymans verkstäder och i Jalmarsons. Klicka här ovan eller sök under fliken Verkstadsindustri.

HELA-kameran

Klicka här ovan och läs berättelsen om kameratillverkningen i Uppsala.