Uppsala var från 1860-talet fram till 1970-talet en livaktig industristad med tillverkning av cyklar, motorcyklar, utombordare, skor, tvål och skönhetsmedel, med textilindustri, livsmedelsindustri, boktryckerier, mekanisk industri och tegelbruk och mycket annat.

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i de böcker som skrivits om staden. Uppsala Industriminnesförening vill plocka fram detta alltför bortglömda kulturarv, förvalta och levandegöra det.

På gång

Årsmöte kl 18.30

26 februari, 2020

Verksamhetsberättelse, valärenden. Handlingar kan fås från styrelsen. Efter årsmötet berättar ordföranden i Uppsalamuseernas informationsförening Mattias Enström om föreningens verksamhet. Kaffe serveras

Internationella kvinnodagen – Invigning av utställning

8 mars, 2020

Kl 13.30 sker invigning av utställningen om AB Hjalmar Söderberg – en stor och viktig arbetsplats för många kvinnor. Kort föredrag om företagets historia, med visning av ett antal damkläder med mannekäng på catwalk. Invigningen sker vid montern där bandet klipps. Alla välkomna. Entré 50 kr inkl. fika.

Nyheter

Nya föredrag

Nu finns inspelningar av ytterligare nio lördagsföredrag här på hemsidan. Klicka på FÖREDRAG här ovan.

Bli medlem!

Är du intresserad av Uppsalas industrihistoria? Vill du hjälpa till att vårda det industriella kulturarvet? Då är Uppsala Industriminnesförening en förening för dej!