Uppsala var från 1860-talet fram till 1970-talet en livaktig industristad med tillverkning av cyklar, motorcyklar, utombordare, skor, tvål och skönhetsmedel, med textilindustri, livsmedelsindustri, boktryckerier, mekanisk industri och tegelbruk och mycket annat.

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i de böcker som skrivits om staden. Uppsala Industriminnesförening vill plocka fram detta alltför bortglömda kulturarv, förvalta och levandegöra det .

På gång

Informationsträff kl 19 – 20.30

23 januari, 2019

”Om att tjänstgöra på museet när det är öppet för allmänheten.” Fr o m 27/1 kommer museet ha öppet söndagar kl 13-16. Nuvarande värdar och alla intresserade medlemmar är hjärtligt välkomna Vi bjuder på fika. Anne Lindskog informerar.

Öppet hus kl 13-16

27 januari, 2019

Vi startar det nya året med att på försök ha söndagsöppet på industriminnesmuseet. Vi börjar söndagen den 27 januari då Bo Bengtsson kommer och presenterar en massa kända personer – skapade i keramik av Tor Borg. Möt Gunnar Sträng, Tage Erlander och många fler som keramikminiatyrer. Öppet 13 – 16.

Nyheter

Söndagsöppet

Lördagen den 19/1 har vi öppet lördag och 11-14 för sista gången. Styrelsen har beslutat att fr o m 27/1 ska museet i stället vara öppet söndagar 13-16. Det kommer då alltid att vara antingen vara något föredrag eller visning av filmer med industrihistoriskt innehåll.

Uppsalas industribyggnader från 1700-talet till 1970

För några år sedan gjorde Anders Franzén och Petra Ejdesjö en utomordentlig intressant och värdefull beskrivning av de äldre industribyggnaderna i Uppsala. Rapporten har varit svåråtkomlig men finns nu  i sin helhet på denna hemsida. Klicka här ovan.

Bli medlem!

Är du intresserad av Uppsalas industrihistoria? Vill du hjälpa till att vårda det industriella kulturarvet? Då är Uppsala Industriminnesförening en förening för dej!