Uppsala var från 1860-talet fram till 1970-talet en livaktig industristad med tillverkning av cyklar, motorcyklar, utombordare, skor, tvål och skönhetsmedel, med textilindustri, livsmedelsindustri, boktryckerier, mekanisk industri och tegelbruk och mycket annat.

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i de böcker som skrivits om staden. Uppsala Industriminnesförening vill plocka fram detta alltför bortglömda kulturarv, förvalta och levandegöra det.

På gång

Öppet hus och föredrag kl 13 – 16

7 april, 2019

Jonas Sandström berättar kl 13.15 om den legendariske idrottsledaren Sixtus Jansson och hans företag Upsala Kontorsboksfabrik. Visning av utställningen kl 14.45. Inträde 50 kr.

Nyheter

Öppet söndagar i stället för lördagar

Från  27/1 och i varje fall mars månad ut så kommer museet  vara öppet söndagar 13-16 i stället för lördagar 11-14. Det kommer då alltid att vara antingen vara något föredrag eller visning av filmer med industrihistoriskt innehåll.

Bli medlem!

Är du intresserad av Uppsalas industrihistoria? Vill du hjälpa till att vårda det industriella kulturarvet? Då är Uppsala Industriminnesförening en förening för dej!