Uppsala var från 1860-talet fram till 1970-talet en livaktig industristad med tillverkning av cyklar, motorcyklar, utombordare, skor, tvål och skönhetsmedel, med textilindustri, livsmedelsindustri, boktryckerier, mekanisk industri och tegelbruk och mycket annat.

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i de böcker som skrivits om staden. Uppsala Industriminnesförening vill plocka fram detta alltför bortglömda kulturarv, förvalta och levandegöra det .

På gång

Spåren av Uppsalas industrier i Stadsbilden

21 januari, 2017

Helena Harnesk, tidigare förste antikvarie vid Upplandsmuseet berättar.  Föredraget hålls kl 12.30-13.30. Entré 50 kr. Fika 20kr. Utställningslokalen öppen kl 11 – 14.

Årsmöte

29 mars, 2017

Industriminnesföreningens årsmöte. Tid: 18.30 – 21. Sammanträdeshandlingar kommer att skickas ut och kommer också att kunna tankas ner från denna hemsida.

Nyheter

Nya berättelser

Nu finns det här på hemsidan en nya  berättelser om Gahns och om Cementgjuteriet med dess legendariska Mimmi Ekholm.