Uppsala var från 1860-talet fram till 1970-talet en livaktig industristad med tillverkning av cyklar, motorcyklar, utombordare, skor, tvål och skönhetsmedel, med textilindustri, livsmedelsindustri, boktryckerier, mekanisk industri och tegelbruk och mycket annat.

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i de böcker som skrivits om staden. Uppsala Industriminnesförening vill plocka fram detta alltför bortglömda kulturarv, förvalta och levandegöra det .

På gång

Boklördag

9 december, 2018

Köp julklappsböckerna hos Uppsala industriminnesförening. Den har inte bara ett intressant museum över åtskilliga av stadens många industrier. I museet finns också ett rikt utbud av nyutkomna och äldre böcker till försäljning. Lördagen den 9 december säljs de industrihistoriskt intressanta böckerna och flera av författarna sitter och signerar dem. Bland annat kommer Roland Agius och [...]

Boklördag forts

9 december, 2018

…  och berättar lite om sin nya bok om Industriepoken i Uppsala. Vi bjuder också på paketinslagning och adventsfika. Passa också på att få en guidning i museet kl 11.15 Vi har extra öppet fram till kl 15

Nyheter

Böcker

Utöver Roland Agius nya bok finns ett dussintal andra intressanta böcker till försäljning på muséet samt bl a Pelle Lundblads skiva ”Min stad”.

Uppsalas industribyggnader från 1700-talet till 1970

För några år sedan gjorde Anders Franzén och Petra Ejdesjö en utomordentlig intressant och värdefull beskrivning av de äldre industribyggnaderna i Uppsala. Rapporten har varit svåråtkomlig men finns nu  i sin helhet på denna hemsida. Klicka här ovan.