Uppsala var från 1860-talet fram till 1970-talet en livaktig industristad med tillverkning av cyklar, motorcyklar, utombordare, skor, tvål och skönhetsmedel, med textilindustri, livsmedelsindustri, boktryckerier, mekanisk industri och tegelbruk och mycket annat.

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i de böcker som skrivits om staden. Uppsala Industriminnesförening vill plocka fram detta alltför bortglömda kulturarv, förvalta och levandegöra det .

På gång

Öppet hus kl 11-16

26 juli, 2016

Alla välkomna. Visning av utställningen 11.30 och 13.30.  Fritt inträde.

Öppet hus kl 11-16

28 juli, 2016

Alla välkomna. Visning av utställningen 11.30 och 13.30.  Daniel Ahlm kommer också att medverka på sitt litet överraskande sätt. Fritt inträde.

Nyheter

Ny bok

Föreningens flitiga styrelsemedlemmar slår till igen!  Nu har Kersti Kollberg och Björn Ullhagen skrivit och illustrerat en bok om det gamla spännande företaget Tärnsjö Garveri. Klicka på rutan ovan för mer information.

Öppet i juli

Även i år kommer utställningen att vara öppen vid fyra tillfällen under sommaren , nämligen den 12, 14, 26 och 28 juli. Öppettiden är kl 11-16 och inträdet som vanligt fritt. Utställningen kommer att visas med guide (preliminärt kl 11.30 och 13.30) och det kommer att finnas möjlighet att köpa kaffe.

Arbetslivsmuseer

Ska du ut och resa i sommar? Passa då på att besök några av Sveriges arbetslivsmuseer. Du kan hämta Arbetsams katalog på Industriminnesföreningen. Du kan också tanka ner den i PdF-format genom att klicka på någon av bilderna här ovan.