Uppsala var från 1860-talet fram till 1970-talet en livaktig industristad med tillverkning av cyklar, motorcyklar, utombordare, skor, tvål och skönhetsmedel, med textilindustri, livsmedelsindustri, boktryckerier, mekanisk industri och tegelbruk och mycket annat.

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i de böcker som skrivits om staden. Uppsala Industriminnesförening vill plocka fram detta alltför bortglömda kulturarv, förvalta och levandegöra det .

På gång

Öppet hus med föredrag – Vapeninustri

21 april, 2018

Professor Maths Isacsson  berättar kl 12.30 om uppländsk vapenindustri. Lokalen öppen kl 11 – 14. Visning av utställningen 11.15. Inträde 50:- inkl. fika.

Nyheter

Uppsala Ångkvarn

Nu finns här på hemsidan en ny berättelse om Ångkvarn och dess grundare H W Söderman. Klicka ovan.

Nymans

Norra Europas största cykeltillverkare fanns i slutet av 1940-talet i Uppsala. Nymanbolagen hade 1948 hade 1 600 anställda. Varje år tillverkades 150 000 cyklar. Ett drygt decennium senare var Nymanseran över. Den sista cykeln tillverkades den 12 mars 1963. Nymancyklarna tillverkades där Uppsalas industrimuseum ligger. Läs mera om Nymans under flikarna Museet och Industrihistoria.

Uppsalas industribyggnader från 1700-talet till 1970

För några år sedan gjorde Anders Franzén och Petra Ejdesjö en utomordentlig intressant och värdefull beskrivning av de äldre industribyggnaderna i Uppsala. Rapporten har varit svåråtkomlig men finns nu  i sin helhet på denna hemsida. Klicka här ovan.

Det försvunna Uppsala

Utställningen ”Det försvunna Uppsala”  kommer att visas i museet under tiden 3 mars – 7 april. Den är producerad av stadsarkivet och visar ett urval bilder som skildrar stadens äldre bebyggelsemiljöer i form av hus, gator, gårdar, affärer, bilar och inte minst stadens invånare. Under 1960- och 1970-talet skedde stora förändringar av Uppsalas stadsbild.  

Böcker

Utöver Roland Agius nya bok finns ett dussintal andra intressanta och ofta svåråtkomliga böcker till försäljning på muséet.