Posts by Torbjörn Hedberg

2 Items

Ångkvarnsområdets framtid

by Torbjörn Hedberg

Kommunen har gjort ett förslag till detaljplan som har varit ute på samråd till den  16 oktober 2019. Förslaget berör i allra högsta grad det viktigaste monumentet från Uppsala industritid. Alla som är intresserade av Uppsalas gamla industrier bör sätta sig in i föreslaget. Klicka på bilden ovan.

Bli medlem!

by Torbjörn Hedberg

Är du intresserad av Uppsalas industrihistoria? Vill du hjälpa till att vårda det industriella kulturarvet? Då är Uppsala Industriminnesförening en förening för dej!