Föreningen säljer ett antal böcker som främst  handlar om industrihistoria. Klicka här för en lista.

Några länkar till andra som ägnar sig åt industrihistoria

Agius På sin egen hemsida har föreningens förre ordförande lagt ut ett antal texter som i vissa fall återfinns här på föreningens hemsida
Nymans Vänner
 »
Lennakatten »
Upsala-Ekebysällskapet »
Arbetslivsmuseernas Samrådskommitté (ArbetSam) »
Upplandsmuséet »
Teknikens hus i Luleå »
Folkrörelsearkivet »
Företagens historia »

Stockholms företagsminnen »
Svenska industriminnesföreningen >>
Vallonbruken »
Upplands fordonshistoriker »

Centrum för teknik i skolan – CETIS » för den som söker information och idéer rörande teknikundervisning i skolan

Några andra arbetslivsmuseer

Skebobruks museum>>
Tobo Bruksmuseum >>
J P Johansson Museum >> i Enköping (Historien om Bahco)
Pythagoras Industrimuseum i Norrtälje »
K A Almgren Sidenväveri och Museum
Heby Tegelbruksmuseum »
Arbetets Museum »

Litteratur

 1. Agius, Roland: Industristaden Uppsala. Hallgren & Fallgren , 2003
 2. Agius, Roland: Industriepoken i Uppsala. Hallgren & Fallgren, 2017
 3. Anonym: En modern industri i en gammal stad. Henrik Gahns AB 80 år. Stockholm 1947
 4. Bruno, W. . Tegelindustrin i Mälarprovinserna 1815 – 1950. Uppsala, 1954
 5. Darphin, Jean-Paul: Nymans verkstäder. Cykelgiganten i Uppsala. Uppsala Industrihus, 1995
 6. Franzén, Anders & Ejdesjö, Petra: Uppsalas Industribyggnader från 1700-talet till 1970. Franzén Byggnadsvård AB, 2003
 7. Hillbom, Johan W. Uppsala Industrier. Uppsala Industriförening, Uppsala , 1968
 8. Isacson, Maths & Magnusson, Lars: Arbetarstaden Uppsala. En 1900-talshistoria. Gidlunds förlag, 1996
 9. Isacson, Maths & Nisser, Marie: Nytt liv i gamla industriområden – erfarenheter från Uppsala mejeris omvandling. Bebyggelsehistorisk tidskrift 53 (2007)
 10. Johanson, Lasse. Nittonhundraelva, nittonhundraåttiosex. Pharmacia sjuttiofem år, Örebro, 1986
 11. Jäfvert, Ernfrid. SKOR – En fabriks historia. Utg. av AB L E Larsson &  Co till 50-årsjubileet. Uppsala 1948
 12. Kant, Walter: Upsala Ångqvarns Aktiebolag 1874 – 924. Uppsala 1924
 13. Kollberg, Kersti & Ullhagen, Björn: Alunda gjuteri. Balkong förlag 2014
 14. Kollberg, Kersti & Ullhagen, Björn: Tärnsjö Garveri, Balkong Förlag 2016
 15. Kollberg, Kersti & Ullhagen, Björn: Strömsbergs bruk mitt i tiden, Kollberg & Ullhagen prod. AB, Uppsala 1917
 16. Lambert, Lars: Uppsala på hovfotografens tid. Kornhuset, 2009
 17. Lambert, Lars : 1800-talets Uppsala i Ostis bilder. Kornhuset, 2011
 18. Ljungberg, Axel: Av markens gröda. Upsala Ångqvarns AB. Uppsala 1949
 19. Lööv, Björn & Brinkhagen, Svante: S:t Eriks – ett gott stycke industrihistoria från Uppsala. BClever Uppsala 2014
 20. Melin, Claes: Nykterist med sinne för brännvin från Upsala Ångqvarns A.-B. Votum. 2015
 21. Nilsson, Torun. När Sverige sålde Nobelprisindustrin. SNS Förlag, 2010
 22. Nicklasson Eva. Uppsala Ättiksfabrik/Slotts Industrier.  Från Edlund till Unilever. Institutionen för ekonomisk historia, Uppsala, 2010
 23. Olshov, Anders. Läkemedelsindustrin i Danmark och Sverige 1914. Dansk succé och svenskt fiasko fortsätter. Öresundsinstitutet , Malmö, 2014,
 24. Sjöberg, Carl-Erik: Från Apoteket Elgen till Wall Street – Viktiga VägVal i Pharmacia. Uppsala 2011
 25. Petersson, Isabelle: Hur ny bebyggelse integreras i ett äldre industriområde. Kungsängens stadsomvandling som exempel. KTH Stockholm, 2011.
 26. Sjöholm, Olof Richard: Folk och företag kring Fyris, Uppsala, 1992
 27. Sjöholm, Olof Richard: Firmor och Företeelser från Fyris, Uppsala, 1996
 28. Sjöholm, Olof Richard: Verksamhet och tidsfördrif vid Fyris. UNT, 1994
 29. Sjöholm, Olof Richard: Företag och kuriosa – en Uppsalamix. Eget förlag, 1999
 30. Sommestad, Lena: Mjölk och människor : liv och arbete vid Uppsala mejeri 1871-1985.
  Hallgren & Fallgren, 1987
 31. Ullenhag, Kersti: Industriell utveckling och demokratisering. Uppsala stads historia V. Uppsala, 1984
 32. Uppsala Industristaden. Broschyr utgiven av Industriminnesföreningen 2005
 33. Uppsala Optiska Industri. Broschyr. Uppsala
 34. Weber-Qvarfort, Theresa. Lertäkter i Uppsala.
 35. Wendel, B.: Beskrivning över Uppsala. Förlags AB Fournier.  Stockholm 1936
 36. Vårt industriella kulturarv i Mälardalen – en vägvisare till industrihistorien . Mälardalsrådet .
 37. Zander Carl-Eric: Nymanbolagen AB – Båtmotorer, tekniska data och historik 1953-1979. Nymans Vänner Nr 4 2004, Uppsala
 38. Åberg, Henrik: Bageriarbetarstrejken i Uppsala 1898. Uppsala univ., hist. inst. 1995.

Industriepoken i Uppsala_omslag planoliten]