Välj en sida

Mer läsning. Litteratur och webblänkar.

Först några länkar till andra som ägnar sig åt industrihistoria.

Agius På sin egen hemsida har föreningens förre ordförande lagt ut ett antal texter som i vissa fall återfinns här på föreningens hemsida (sidan är tillfälligt stängd)
Nymans Vänner
 »
Lennakatten »
Upsala-Ekebysällskapet »
Arbetslivsmuseernas Samrådskommitté (ArbetSam) »
Upplandsmuséet »
Teknikens hus i Luleå »
Folkrörelsearkivet »
Företagens historia »

Stockholms företagsminnen »
Svenska industriminnesföreningen >>
Vallonbruken »
Upplands fordonshistoriker »

Centrum för teknik i skolan – CETIS » för den som söker information och idéer rörande teknikundervisning i skolan

Några andra arbetslivsmuseer

Skebobruks museum>>
Tobo Bruksmuseum >>
J P Johansson Museum >> i Enköping (Historien om Bahco)
Pythagoras Industrimuseum i Norrtälje »
K A Almgren Sidenväveri och Museum
Heby Tegelbruksmuseum »
Arbetets Museum »

Litteratur

 1. Agius, Roland: Industristaden Uppsala. Hallgren & Fallgren , 2003
 2. Agius, Roland: Industriepoken i Uppsala. Hallgren & Fallgren, 2017
 3. Ahlsén, Martin: Minnen från 42 år på inköpsavdelningen på Nymans verkstäder, Nymanbolagen, Monark Crescent, Volvo Penta. Uppsala Industriminnesförening. 1977 (2021)
 4. Anonym: En modern industri i en gammal stad. Henrik Gahns AB 80 år. Stockholm 1947
 5. Bosaeus, Björn: Industrin i Uppsala sedan år 1910. Tekn. föreningen i Uppsala 1960
 6. Bruno, W. . Tegelindustrin i Mälarprovinserna 1815 – 1950. Uppsala, 1954
 7. Darphin, Jean-Paul: Nymans verkstäder. Cykelgiganten i Uppsala. Uppsala Industrihus, 1995
 8. Franzén, Anders & Ejdesjö, Petra: Uppsalas Industribyggnader från 1700-talet till 1970. Franzén Byggnadsvård AB, 2003
 9. Hillbom, Johan W. Uppsala Industrier. Uppsala Industriförening, Uppsala , 1968
 10. Isacson, Maths & Magnusson, Lars: Arbetarstaden Uppsala. En 1900-talshistoria. Gidlunds förlag, 1996
 11. Isacson, Maths & Nisser, Marie: Nytt liv i gamla industriområden – erfarenheter från Uppsala mejeris omvandling. Bebyggelsehistorisk tidskrift 53 (2007)
 12. Johanson, Lasse. Nittonhundraelva, nittonhundraåttiosex. Pharmacia sjuttiofem år, Örebro, 1986
 13. Johansson, Elise. Valskvarn to Cadbury Slotts. Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala 1980
 14. Jäfvert, Ernfrid. SKOR – En fabriks historia. Utg. av AB L E Larsson &  Co till 50-årsjubileet. Uppsala 1948
 15. Kant, Walter: Upsala Ångqvarns Aktiebolag 1874 – 1924. Uppsala 1924
 16. Kollberg, Kersti & Ullhagen, Björn: Alunda gjuteri. Balkong förlag 2014
 17. Kollberg, Kersti & Ullhagen, Björn: Tärnsjö Garveri, Balkong Förlag 2016
 18. Kollberg, Kersti & Ullhagen, Björn: Strömsbergs bruk mitt i tiden, Kollberg & Ullhagen prod. AB, Uppsala 1917
 19. Lambert, Lars: Uppsala på hovfotografens tid. Kornhuset, 2009
 20. Lambert, Lars : 1800-talets Uppsala i Ostis bilder. Kornhuset, 2011
 21. Ljungberg, Axel: Av markens gröda. Upsala Ångqvarns AB. Uppsala 1949
 22. Lööv, Björn & Brinkhagen, Svante: S:t Eriks – ett gott stycke industrihistoria från Uppsala. BClever Uppsala 2014
 23. Melin, Claes: Nykterist med sinne för brännvin från Upsala Ångqvarns A.-B. Votum. 2015
 24. Nilsson, Torun. När Sverige sålde Nobelprisindustrin. SNS Förlag, 2010
 25. Nicklasson Eva. Uppsala Ättiksfabrik/Slotts Industrier.  Från Edlund till Unilever. Institutionen för ekonomisk historia, Uppsala, 2010
 26. Olshov, Anders. Läkemedelsindustrin i Danmark och Sverige 1914. Dansk succé och svenskt fiasko fortsätter. Öresundsinstitutet , Malmö, 2014,
 27. Olsson, Lars-Eric: Tegelbruk i Sverige. Riksantikvarieämbetet 1987
 28. Ryding, Lars-Åke & Brundin, Ove: Prometek verkstadsklubb 100 år 1903-2003 : en jubileumsskrift. Prometek verkstadsklubb, Uppsala, 2003
 29. Sjöberg, Carl-Erik: Från Apoteket Elgen till Wall Street – Viktiga VägVal i Pharmacia. Uppsala 2011
 30. Petersson, Isabelle: Hur ny bebyggelse integreras i ett äldre industriområde. Kungsängens stadsomvandling som exempel. KTH Stockholm, 2011.
 31. Sjöholm, Olof Richard: Folk och företag kring Fyris, Uppsala, 1992
 32. Sjöholm, Olof Richard: Firmor och Företeelser från Fyris, Uppsala, 1996
 33. Sjöholm, Olof Richard: Verksamhet och tidsfördrif vid Fyris. UNT, 1994
 34. Sjöholm, Olof Richard: Företag och kuriosa – en Uppsalamix. Eget förlag, 1999
 35. Sommestad, Lena: Mjölk och människor : liv och arbete vid Uppsala mejeri 1871-1985.
  Hallgren & Fallgren, 1987
 36. Sundgren, Gunnar: Uppsala över gården. SE nr 3, 1950
 37. Ullenhag, Kersti: Industriell utveckling och demokratisering. Uppsala stads historia V. Uppsala, 1984
 38. Uppsala Industristaden. Broschyr utgiven av Industriminnesföreningen 2005
 39. Uppsala Optiska Industri. Broschyr. Uppsala
 40. Weber-Qvarfort, Theresa. Lertäkter i Uppsala.
 41. Wendel, B.: Beskrivning över Uppsala. Förlags AB Fournier.  Stockholm 1936
 42. Vårt industriella kulturarv i Mälardalen – en vägvisare till industrihistorien . Mälardalsrådet .
 43. Zander Carl-Eric: Nymanbolagen AB – Båtmotorer, tekniska data och historik 1953-1979. Nymans Vänner Nr 4 2004, Uppsala
 44. Åberg, Henrik: Bageriarbetarstrejken i Uppsala 1898. Uppsala univ., hist. inst. 1995.

Industriepoken i Uppsala_omslag planoliten]

Föreningen säljer vidare ett antal böcker som främst  handlar om industrihistoria, bland annat Roland Agius bok. Klicka här för en lista.