Några länkar till andra som ägnar sig åt industrihistoria

Agius På sin egen hemsida har föreningens förre ordförande lagt ut ett antal texter som i vissa fall återfinns här på föreningens hemsida
Nymans Vänner
 »
Lennakatten »
Heby Tegelbruksmuseum »
Upsala-Ekebysällskapet »
Arbetslivsmuseernas Samrådskommitté (ArbetSam) »
Arbetets Museum »
Upplandsmuséet »
Teknikens hus i Luleå »
Pythagoras Industrimuseum i Norrtälje »
Folkrörelsearkivet »
Företagens historia »
Stockholms företagsminnen »
Svenska industriminnesföreningen >>
Vallonbruken »
Upplands fordonshistoriker »

Centrum för teknik i skolan – CETIS » för den som söker information och idéer rörande teknikundervisning i skolan

Litteratur

 1. Agius, Roland: Industristaden Uppsala. Hallgren & Fallgren , 2003
 2. Anonym: En modern industri i en gammal stad. Henrik Gahns AB 80 år. Stockholm 1947
 3. Bruno, W. . Tegelindustrin i Mälarprovinserna 1815 – 1950. Uppsala, 1954
 4. Darphin, Jean-Paul: Nymans verkstäder. Cykelgiganten i Uppsala. Uppsala Industrihus, 1995
 5. Franzén, Anders & Ejdesjö, Petra: Uppsalas Industribyggnader från 1700-talet till 1970. Franzén Byggnadsvård AB, 2003
 6. Hillbom, Johan W. Uppsala Industrier. Uppsala Industriförening, Uppsala , 1968
 7. Isacson, Maths & Magnusson, Lars: Arbetarstaden Uppsala. En 1900-talshistoria. Gidlunds förlag, 1996
 8. Isacson, Maths & Nisser, Marie: Nytt liv i gamla industriområden – erfarenheter från Uppsala mejeris omvandling. Bebyggelsehistorisk tidskrift 53 (2007)
 9. Johanson, Lasse. Nittonhundraelva, nittonhundraåttiosex. Pharmacia sjuttiofem år, Örebro, 1986
 10. Jäfvert, Ernfrid. SKOR – En fabriks historia. Utg. av AB L E Larsson &  Co till 50-årsjubileet. Uppsala 1948
 11. Kollberg, Kersti & Ullhagen, Björn: Alunda gjuteri. Balkong förlag 2014
 12. Kollberg, Kersti & Ullhagen, Björn: Tärnsjö Garveri, Balkong Förlag 2016
 13. Lambert, Lars: Uppsala på hovfotgrafens tid. Kornhuset, 2009
 14. Lambert, Lars : 1800-talets Uppsala i Ostis bilder. Kornhuset, 2011
 15. Lööv, Björn & Brinkhagen, Svante: S:t Eriks – ett gott stycke industrihistoria från Uppsala. BClever Uppsala 2014
 16. Melin, Claes: Nykterist med sinne för brännvin från Upsala Ångqvarns A.-B. Votum. 2015
 17. Nilsson, Torun. När Sverige sålde Nobelprisindustrin. SNS Förlag, 2010
 18. Nicklasson Eva. Uppsala Ättiksfabrik/Slotts Industrier.  Från Edlund till Unilever. Institutionen för ekonomisk historia, Uppsala, 2010
 19. Olshov, Anders. Läkemedelsindustrin i Danmark och Sverige 1914. Dansk succé och svenskt fiasko fortsätter. Öresundsinstitutet , Malmö, 2014,
 20. Sjöberg, Carl-Erik: Från Apoteket Elgen till Wall Street – Viktiga VägVal i Pharmacia. Uppsala 2011
 21. Petersson, Isabelle: Hur ny bebyggelse integreras i ett äldre industriområde. Kungsängens stadsomvandling som exempel. KTH Stockholm, 2011.
 22. Sjöholm, Olof Richard: Folk och företag kring Fyris, Uppsala, 1992
 23. Sjöholm, Olof Richard: Verksamhet och tidsfördrif vid Fyris. UNT, 1994
 24. Sjöholm, Olof Richard: Företag och kuriosa – en Uppsalamix. Eget förlag, 1999
 25. Sommestad, Lena: Mjölk och människor : liv och arbete vid Uppsala mejeri 1871-1985.
  Hallgren & Fallgren, 1987
 26. Tjernberg, A.-M.  Industrier och affärsföretag i Uppsala Län. Uppsala 1948-49
 27. Ullenhag, Kersti: Industriell utveckling och demokratisering. Uppsala stads historia V. Uppsala, 1984
 28. Uppsala Industristaden. Broschyr utgiven av Industriminnesföreningen 2005
 29. Weber-Qvarfort, Theresa. Lertäkter i Uppsala.
 30. Wendel, B.: Beskrivning över Uppsala. Förlags AB Fournier.  Stockholm 1936
 31. Vårt industriella kulturarv i Mälardalen – en vägvisare till industrihistorien . Mälardalsrådet .

Framsida av Rolands bok