Några länkar till andra som ägnar sig åt industrihistoria

Agius På sin egen hemsida har föreningens förre ordförande lagt ut ett antal texter som i vissa fall återfinns här på föreningens hemsida
Nymans Vänner
 »
Lennakatten »
Upsala-Ekebysällskapet »
Arbetslivsmuseernas Samrådskommitté (ArbetSam) »
Upplandsmuséet »
Teknikens hus i Luleå »
Folkrörelsearkivet »
Företagens historia »

Stockholms företagsminnen »
Svenska industriminnesföreningen >>
Vallonbruken »
Upplands fordonshistoriker »

Centrum för teknik i skolan – CETIS » för den som söker information och idéer rörande teknikundervisning i skolan

Några andra arbetslivsmuseer

Skebobruks museum>>
Tobo Bruksmuseum >>
J P Johansson Museum >> i Enköping (Historien om Bahco)
Pythagoras Industrimuseum i Norrtälje »
K A Almgren Sidenväveri och Museum
Heby Tegelbruksmuseum »
Arbetets Museum »

Litteratur

 1. Agius, Roland: Industristaden Uppsala. Hallgren & Fallgren , 2003
 2. Agius, Roland: Industriepoken i Uppsala. Hallgren & Fallgren, 2017
 3. Anonym: En modern industri i en gammal stad. Henrik Gahns AB 80 år. Stockholm 1947
 4. Bruno, W. . Tegelindustrin i Mälarprovinserna 1815 – 1950. Uppsala, 1954
 5. Darphin, Jean-Paul: Nymans verkstäder. Cykelgiganten i Uppsala. Uppsala Industrihus, 1995
 6. Franzén, Anders & Ejdesjö, Petra: Uppsalas Industribyggnader från 1700-talet till 1970. Franzén Byggnadsvård AB, 2003
 7. Hillbom, Johan W. Uppsala Industrier. Uppsala Industriförening, Uppsala , 1968
 8. Isacson, Maths & Magnusson, Lars: Arbetarstaden Uppsala. En 1900-talshistoria. Gidlunds förlag, 1996
 9. Isacson, Maths & Nisser, Marie: Nytt liv i gamla industriområden – erfarenheter från Uppsala mejeris omvandling. Bebyggelsehistorisk tidskrift 53 (2007)
 10. Johanson, Lasse. Nittonhundraelva, nittonhundraåttiosex. Pharmacia sjuttiofem år, Örebro, 1986
 11. Jäfvert, Ernfrid. SKOR – En fabriks historia. Utg. av AB L E Larsson &  Co till 50-årsjubileet. Uppsala 1948
 12. Kollberg, Kersti & Ullhagen, Björn: Alunda gjuteri. Balkong förlag 2014
 13. Kollberg, Kersti & Ullhagen, Björn: Tärnsjö Garveri, Balkong Förlag 2016
 14. Kollberg, Kersti & Ullhagen, Björn: Strömsbergs bruk mitt i tiden, Kollberg & Ullhagen prod. AB, Uppsala 1917
 15. Lambert, Lars: Uppsala på hovfotografens tid. Kornhuset, 2009
 16. Lambert, Lars : 1800-talets Uppsala i Ostis bilder. Kornhuset, 2011
 17. Lööv, Björn & Brinkhagen, Svante: S:t Eriks – ett gott stycke industrihistoria från Uppsala. BClever Uppsala 2014
 18. Melin, Claes: Nykterist med sinne för brännvin från Upsala Ångqvarns A.-B. Votum. 2015
 19. Nilsson, Torun. När Sverige sålde Nobelprisindustrin. SNS Förlag, 2010
 20. Nicklasson Eva. Uppsala Ättiksfabrik/Slotts Industrier.  Från Edlund till Unilever. Institutionen för ekonomisk historia, Uppsala, 2010
 21. Olshov, Anders. Läkemedelsindustrin i Danmark och Sverige 1914. Dansk succé och svenskt fiasko fortsätter. Öresundsinstitutet , Malmö, 2014,
 22. Sjöberg, Carl-Erik: Från Apoteket Elgen till Wall Street – Viktiga VägVal i Pharmacia. Uppsala 2011
 23. Petersson, Isabelle: Hur ny bebyggelse integreras i ett äldre industriområde. Kungsängens stadsomvandling som exempel. KTH Stockholm, 2011.
 24. Sjöholm, Olof Richard: Folk och företag kring Fyris, Uppsala, 1992
 25. Sjöholm, Olof Richard: Verksamhet och tidsfördrif vid Fyris. UNT, 1994
 26. Sjöholm, Olof Richard: Företag och kuriosa – en Uppsalamix. Eget förlag, 1999
 27. Sommestad, Lena: Mjölk och människor : liv och arbete vid Uppsala mejeri 1871-1985.
  Hallgren & Fallgren, 1987
 28. Tjernberg, A.-M.  Industrier och affärsföretag i Uppsala Län. Uppsala 1948-49
 29. Ullenhag, Kersti: Industriell utveckling och demokratisering. Uppsala stads historia V. Uppsala, 1984
 30. Uppsala Industristaden. Broschyr utgiven av Industriminnesföreningen 2005
 31. Weber-Qvarfort, Theresa. Lertäkter i Uppsala.
 32. Wendel, B.: Beskrivning över Uppsala. Förlags AB Fournier.  Stockholm 1936
 33. Vårt industriella kulturarv i Mälardalen – en vägvisare till industrihistorien . Mälardalsrådet .

 

Industriepoken i Uppsala_omslag planoliten]